Care sunt cele două tipuri de respirație și cum funcționează ele?

Care sunt cele două tipuri de respirație și cum funcționează ele?

Publicat pe: 26 apr. 2024 Autor: Juraj S.

Respirația, în termeni simpli, este un proces pe care toate organismele vii îl realizează pentru a genera energie. Acesta implică ruperea moleculelor de hrană, cum ar fi glucoza, pentru a elibera energie. Această energie este apoi utilizată pentru diverse activități vitale care mențin organismele în viață. În acest context, vom explora tipurile de respirație, concentrându-ne în principal pe tipurile de respirație celulară și pe ecuația respirației celulare.

În acest articol, vom explora respirația aerobă și respirația anaerobă, fazele cheie ale respirației, și vom vedea cum diferite forme de viață, inclusiv plantele și animalele, utilizează aceste procese. Înțelegerea respirației nu este doar un capitol dintr-un manual de biologie; este o fereastră către mecanica vieții.

Pentru elevii care se străduiesc să înțeleagă aceste concepte, amintiți-vă că biologia și chimia pot fi o provocare. Totuși, ele devin mult mai ușor de gestionat cu o abordare corectă, cum ar fi meditațiile sau lecțiile particulare. Un meditator sau un profesor particular poate oferi cursuri personalizate, împărțind subiecte complexe, cum ar fi respirația celulară, în segmente ușor de înțeles.

Tot ce trebuie să știți despre Bacalaureat 2024, Evaluarea nationala 2024 și depășirea stresului la examenul de Bacalaureat.

Iată o idee despre ce veți învăța despre tipurile de respirație

 • Care sunt cele două tipuri de respirație: Respirația aerobă și anaerobă.
 • Tipurile de respirație celulară: Glicoliza, fosforilarea oxidativă, ciclul acidului citric.
 • Ce tipuri de organisme realizează respirația celulară: Exemple în diferite forme de viață.
 • Ecuația respirației celulare: Reacții biochimice fundamentale în respirație.
 • Unde are loc respirația celulară: Localizarea proceselor în celule.
 • Respirația celulară la autotrofe: Cum sintetizează și descompun energia.

Respirație aerobă vs anaerobă: Definiție, ecuație și exemple

Care sunt cele două tipuri de respirație?

Cele două tipuri principale de respirație sunt respirația aerobă și respirația anaerobă. Respirația aerobă necesită oxigen și este cel mai familiar proces, fiind prezentă la multe animale, inclusiv la oameni. Este eficientă și produce o cantitate semnificativă de energie. Respirația anaerobă, în schimb, nu necesită oxigen. Este utilizată de anumite microorganisme și în celulele musculare în cazul unei activități intense. Deși este mai puțin eficientă în producerea de energie, este crucială pentru supraviețuirea în medii lipsite de oxigen.

Ecuația respirației celulare pentru respirația aerobă și anaerobă

Ecuația respirației celulare pentru respirația aerobă este:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energie

Semnifică descompunerea glucozei în prezența oxigenului pentru a produce dioxid de carbon, apă și energie. Respirația anaerobă, pe de altă parte, urmează o cale diferită. Ecuația sa generală poate fi reprezentată astfel:

C6H12O6 → energie + acid lactic /alcool + CO2

Aceasta ilustrează producerea de energie fără oxigen, ceea ce duce la produși secundari precum acidul lactic sau alcoolul.

Învățați tot ce trebuie să știți despre gazele cu efect de seră și fuziunea nucleară.

Avantajele și dezavantajele respirației aerobe și anaerobe

Respirația aerobă, deși este eficientă din punct de vedere energetic, necesită un aport constant de oxigen, ceea ce limitează utilizarea sa în mediile anaerobe. Produce o cantitate semnificativă de energie, aproximativ 38 molecule de ATP, dintr-o moleculă de glucoză. În schimb, respirația anaerobă este mai puțin eficientă, generând doar aproximativ 2 molecule de ATP la fiecare moleculă de glucoză, dar este crucială pentru supraviețuirea în mediile lipsite de oxigen. Produsele secundare ale respirației anaerobe, cum ar fi acidul lactic în mușchi sau alcoolul în fermentarea drojdiei, pot afecta organismul și mediul înconjurător.

Exemple de organisme care utilizează respirația aerobă sau anaerobă

Organismele care realizează respirația aerobă includ majoritatea animalelor, plantelor și multe bacterii. De exemplu, oamenii utilizează respirația aerobă pentru majoritatea nevoilor lor energetice. Respirația anaerobă este utilizată de anumite bacterii, drojdii și celule musculare în condiții de exerciții fizice intense. Drojdiile, de exemplu, efectuează respirația anaerobă în timpul fermentației, producând alcool și dioxid de carbon. Acest proces este exploatat în industria berii și în industria de panificație. Celulele musculare umane trec la respirația anaerobă în timpul exercițiilor fizice intense, atunci când aportul de oxigen este insuficient, producând acid lactic și starea temporară cunoscută sub numele de oboseală musculară.

Descoperiți elementele de bază ale Electrochimiei, Reacțiilor redox și Echilibrarea ecuațiilor chimice.

Tipuri de respirație celulară: Glicoliza, fosforilarea oxidativă și ciclul acidului citric

Respirația celulară, un proces critic în biologie, include trei etape principale: glicoliza, fosforilarea oxidativă și ciclul acidului citric. Glicoliza este prima etapă a respirației celulare, descompunând glucoza în piruvat și generând energie. Aceasta este urmată de fosforilarea oxidativă, etapă care contribuie semnificativ la producerea de ATP, în special în condiții aerobe. Ciclul acidului citric, cunoscut și sub numele de Ciclul Krebs, prelucrează în continuare produsele glicolizei pentru a extrage energie. Împreună, aceste etape întruchipează ecuația respirației celulare, transformând nutrienții în ATP, unitatea energetică a celulei. În secțiunile următoare, fiecare etapă a respirației celulare va fi explicată în detaliu.

Glicoliza: Prima fază a respirației celulare

Glicoliza, o parte fundamentală a respirației celulare, este etapa inițială în descompunerea glucozei pentru a extrage energie pentru metabolismul celular. Ea are loc în citoplasma celulei și nu necesită oxigen, ceea ce o face un proces anaerob. Aceast proces poate avea loc cu sau fără prezența oxigenului.

Procesul începe cu o moleculă de glucoză, un compus cu șase atomi de carbon. În timpul glicolizei, această glucoză este descompusă în două molecule de piruvat, fiecare conținând trei atomi de carbon.

Ecuația respirației celulare pentru glicoliză

Glucoză → 2 piruvat + 2 ATP + 2 NADH

Această ecuație arată că pentru fiecare moleculă de glucoză, glicoliza produce două molecule de ATP (adenozin trifosfat), moneda energetică a celulei, și două molecule de NADH, un purtător de electroni și hidrogen.

Glicoliza constă în zece etape, împărțite în două faze: faza de investiție de energie și faza în care energia este returnată. În prima fază, celula consumă ATP pentru a modifica molecula de glucoză, în timp ce în cea de-a doua fază se produc ATP și NADH. Câștigul net al glicolizei este de 2 molecule de ATP pentru fiecare moleculă de glucoză.

Care sunt produsele glicolizei?

 • Douămolecule de piruvat pot fi prelucrate ulterior în respirația celulară sau fermentate în condiții anaerobe.
 • Un câștig net de două molecule de ATP, care asigură energie imediată pentru activitățile celulare.
 • Două molecule de NADH sunt folosite în alte etape ale respirației celulare pentru a genera mai mult ATP.

Citește totul despre reacția în lanț a polimerazei sau PCR.

Fosforilarea oxidativă: A doua fază a respirației celulare

După glicoliză în respirația celulară urmează fosforilarea oxidativă, un proces vital în mitocondrii. Această fază depinde foarte mult de oxigen, de unde și termenul "oxidativă". Fosforilarea oxidativă este locul unde se generează cea mai mare parte a ATP în procesul de respirație celulară.

Ecuația respirației celulare pentru fosforilarea oxidativă

Oxigen + Electroni + Hidrogen ioni → Apă + ATP

Această ecuație reprezintă etapa finală a respirației aerobe, în care oxigenul molecular este redus pentru a forma apă. Procesul implică două componente principale: lanțul de transport al electronilor și chemiosmoza .

În lanțul de transport al electronilor, electronii sunt transferați de la NADH și FADH2 (produși în etapele anterioare ale respirației celulare) la oxigen printr-o serie de complexe proteice situate în membrana mitocondrială internă. Acest transfer de electroni eliberează energie, care este utilizată pentru a pompa ionii de hidrogen peste membrana mitocondrială, creând un gradient.

Chemiosmoza, a doua parte a fosforilării oxidative, implică fluxul acestor ioni de hidrogen înapoi prin membrană prin intermediul unei enzime numită ATP-sintetază. Acest flux generează energia necesară pentru ca ATP sintetaza să transforme ADP (adenozin difosfat) în ATP.

Care sunt produșii fosforilării oxidative?

 • Cantitate semnificativă de ATP, mult mai mult decât ceea ce se produce în glicoliză.
 • Reducerea oxigenului în apă, care este vitală pentru susținerea respirației aerobice.

Fosforilarea oxidativă este un proces complex, dar foarte eficient, reprezentând aproximativ 90% din ATP generat în respirația celulară. Acest lucru o face crucială pentru aprovizionarea cu energie a organismelor aerobe, inclusiv a oamenilor. Lecțiile sau meditațiile particulare de biochimie pot oferi o înțelegere mai profundă a mecanismelor fosforilării oxidative.

Descoperiți cum se formează Legăturile de hidrogen și legăturile covalente și învățați să le diferențiați de legăturile ionice.

Ciclul acidului citric: A treia fază a respirației celulare

Ciclul acidului citric, cunoscut și sub numele de Ciclul Krebs, este a treia etapă a respirației celulare. Acest ciclu joacă un rol crucial în extragerea moleculelor bogate în energie din piruvat, produsul glicolizei. Ciclul acidului citric are loc în mitocondriile celulelor și este o parte vitală a respirației aerobe.

Ecuația respirației celulare pentru ciclul acidului citric poate fi rezumată după cum urmează:

2 piruvat + 2 ADP + 2 Pi + 6 NAD+ + 2 FAD → 6 NADH + 2 FADH2 + 4 CO2 + 2 ATP

Această ecuație arată modul în care piruvatul, derivat din glucoză în timpul glicolizei, este descompus în continuare, producând dioxid de carbon, ATP și purtători de electroni (NADH și FADH2).

Ciclul acidului citric implică o serie de reacții chimice care:

 1. Descompun acetil-CoA, derivat din piruvat, în dioxid de carbon.
 2. Generează NADH și FADH2, care transportă electroni către lanțul de transport al electronilor în fosforilarea oxidativă.
 3. Produc ATP, deși în cantități mai mici în comparație cu fosforilarea oxidativă.

Care sunt produșii ciclului acidului citric?

 • Producția de NADH și FADH2 este crucială pentru generarea de ATP în fosforilarea oxidativă.
 • Eliberarea de dioxid de carbon ca produs rezidual.
 • Generarea unei cantități mici de ATP în mod direct.

Ciclul acidului citric este un proces complex care implică diverse enzime și etape. Fiecare întoarcere a ciclului procesează o moleculă de acetil-CoA, ceea ce înseamnă că fiecare moleculă de glucoză are ca rezultat două întoarceri ale ciclului. Pentru elevii care studiază respirația celulară, înțelegerea ciclului acidului citric este vitală pentru înțelegerea procesului general de producere a energiei de către celule. Citiți despre diferența dintre atomi și ioni.

În plus, elevii pot descoperi că lecțiile sau meditațiile de biologie celulară sau biochimie pot oferi o perspectivă mai profundă asupra modului în care ciclul acidului citric se integrează cu alte procese celulare.

Cum realizează autotrofele respirația?

Ce sunt autotrofele și unde are loc respirația celulară?

Autotrofele sunt organisme care își pot produce propria hrană prin procesul de fotosinteză și care efectuează respirația pentru a descompune moleculele organice pe care le produc pentru a elibera energie pentru activitățile lor celulare. Respirația are loc atât în citosolul cât și în mitochondria celulelor, glicoliza având loc în citosol, în timp ce oxidarea piruvatului, ciclul acidului citric și fosforilarea oxidativă au loc în mitocondrie.

Respirația și fotosinteza: Cele două fețe ale aceleiași monede

Respirația și fotosinteza sunt două procese opuse care sunt esențiale pentru viața pe Pământ. Fotosinteza este procesul prin care autotrofele folosesc energia luminoasă pentru a transforma apa și dioxidul de carbon în glucoză și oxigen. Ecuația pentru fotosinteză este:

6 CO2 + 6 H2O + energie luminoasă → C6H12O6 + 6 O2

Respirația este procesul prin care autotrofele și heterotrofele folosesc oxigenul și glucoza pentru a produce apă, dioxid de carbon și energie. Ecuația respirației celulare pentru respirație este:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 36 sau 38 ATP

După cum puteți vedea, reactanții și produsele fotosintezei și ale respirației sunt inversate. Acest lucru înseamnă că cele două procese sunt complementare și formează un ciclu al fluxului de carbon și de energie în biosferă.

Cum să te pregătești pentru Bacalaureat Matematica, Bacalaureat Limba Engleză, Bacalaureat Limba Română, Bacalaureat Limba Franceză și Bacalaureat Limba Germană.

Exemple de autotrofe care realizează respirația

Câteva exemple de autotrofe care realizează respirația sunt plantele, algele verzi și cianobacteriile. Plantele sunt cel mai comun și familiar tip de autotrofe și realizează atât fotosinteza, cât și respirația.

Unde are loc respirația celulară?

 • Plantele: Ele folosesc cloroplaste pentru a face fotosinteza și mitocondrii pentru a face respirația celulară. Unde are loc respirația celulară? Ambele procese au loc în celulele lor.
 • Alge: Ele sunt autotrofe acvatice care au, de asemenea, cloroplaste și mitocondrii. Algele efectuează fotosinteza și respirația asemănător plantelor, dar pot folosi și alte surse de carbon, cum ar fi bicarbonatul, pentru a produce molecule organice.
 • Cianobacterii: Sunt autotrofe procariote care fac atât fotosinteză, cât și respirație celulară în aceeași celulă. Pentru aceste procese folosesc tirozide și oxidaze.

Un mod rapid și ușor de a învăța tipurile de respirație

În această postare, am explorat diferite tipuri de respirație, inclusiv două tipuri de respirație celulară și ecuația respirației celulare. Înțelegerea acestor procese este esențială pentru elevii care aprofundează chimia, biochimia și biologia.

Pentru cei care doresc să își extindă cunoștințele, resursele suplimentare, cum ar fi cărțile, site-urile educaționale și cursurile online, sunt de neprețuit. Meditațiile personalizate, lecțiile particulare și cursurile dedicate pot oferi o înțelegere mai profundă a acestor subiecte. Puteți beneficia foarte mult de îndrumarea unui meditator sau a unui profesor particular calificat.

Dacă aveți nevoie de un meditator de chimie sau biologie, puteți căuta "profesor de chimie Cluj" sau "meditator de biologie Suceava" pe platforma de meditații pe care o alegeți, cum ar fi meet'n'learn, și găsiți un profesor care se potrivește cerințelor dumneavoastră.

Pentru cei cărora le place să învețe în grup, puteți căuta pe internet "lecții de biologie Brașov" sau "cursuri de chimie Sibiu" și puteți afla despre școlile locale care oferă lecții de chimie.

Întrebări frecvente despre tipurile de respirație

1. Care sunt tipurile de respirație?

Tipurile de respirație includ respirația aerobă, care necesită oxigen, și respirația anaerobă, care nu are nevoie de oxigen.

2. Care sunt cele două tipuri de respirație anaerobă?

Cele două tipuri de respirație anaerobă sunt fermentarea acidului lactic (așa cum apare în celulele musculare în timpul exercițiilor fizice intense) și fermentația alcoolică (folosită de drojdii și de unele bacterii).

3. Câte tipuri de respirație există?

Există în principal două tipuri de respirație: aerobă și anaerobă. Cu toate acestea, respirația anaerobă poate fi împărțită mai departe în fermentație lactică și fermentație alcoolică.

4. Ce tipuri de organisme realizează respirația celulară?

Majoritatea organismelor vii, inclusiv plantele, animalele și multe microorganisme, efectuează respirația celulară, fie aerobă, fie anaerobă, pentru a produce energie.

5. Unde are loc respirația celulară în celule?

În celulele eucariote, respirația celulară are loc în principal în mitocondrii. În cazul procariotelor, aceasta are loc în citoplasma celulară și prin membrana celulară.

6. Plantele pot efectua atât fotosinteza, cât și respirația celulară?

Da, plantele realizează atât fotosinteza, cât și respirația celulară. Fotosinteza are loc în cloroplaste, în timp ce respirația celulară are loc în mitocondrii.

Citiți mai multe subiecte și extindeți-vă orizonturile chimiei! Lumea noastră de chimie oferă o multitudine de bloguri educaționale gratuite.

Referințe:

1. LibreTexts Biology
2. Biologie online
3. Wikipedia