Ghid pas cu pas despre cum se calculează concentrația unei soluții

Ghid pas cu pas despre cum se calculează concentrația unei soluții

Publicat pe: 28 nov. 2023 Autor: Juraj S.

Înțelegerea concentrației este o parte esențială a chimiei, importantă în toate domeniile, de la învățarea în sala de clasă până la aplicațiile industriale. Poate fi un concept greu de înțeles, iar aici intervine un meditator bun și lecții bine structurate. Un meditator privat calificat poate descompune ideile complexe despre concentrație, făcându-le mai ușor de înțeles. Prin lecții care se bazează pe această înțelegere, veți fi mai bine pregătit pentru a utiliza concentrația în scenarii practice, fie că este vorba de un experiment în sala de clasă sau de un proces chimic din lumea reală.

Ești interesat de alte subiecte? Avem ghiduri de studiu gratuite excelente pentru biologie, engleză, franceză, matematica, și muzică.

Definiția concentrației și importanța acesteia în chimie

La cel mai elementar nivel, concentrația unei soluții chimice semnifică cantitatea de solut care este prezentă într-o anumită cantitate de solvent. Ea răspunde la întrebarea - cât de mult dintr-o substanță (solutul) este dizolvat într-un anumit volum sau masă de soluție. Acest raport simplu este esențial pentru înțelegerea a numeroase reacții chimice și aspecte legate de soluții.

Găsește un meditator de chimie la meet'n'learn! Profesorii noștri calificați vă pot ajuta să excelați. Vizitați meet'n'learn acum.

Importanța calculării concentrației

Concentrația este mai mult decât un concept teoretic. Ea deține valoare practică în multe aplicații. Calcularea și înțelegerea concentrației este esențială pentru a prezice rezultatele reacțiilor, pentru a crea condiții optime pentru procesele chimice și pentru a asigura executarea precisă a experimentelor. În mediile comerciale, industrii precum cea farmaceutică, cea alimentară și a băuturilor, cea cosmetică și multe altele, se bazează foarte mult pe măsurători precise ale concentrației pentru menținerea unui control riguros al calității.

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat? Articolul nostru de pe blog "Cum va arăta Examenul de Bacalaureat în 2024 + Calendar BAC" este o resursă online excelentă.

Înțelegerea diverselor unități de concentrație

Există mai multe moduri de a exprima concentrația în chimie. Alegerea unității depinde adesea de context, de natura soluției și de componentele acesteia. Aici, vom explora unele dintre cele mai comune unități folosite pentru a exprima concentrația.

Molaritatea

Molaritatea (M) este probabil cea mai frecvent utilizată unitate pentru concentrație în chimie. Ea este definită ca fiind numărul de moli de solut pe litru de soluție. Molaritatea este utilă în special în reacțiile care implică soluții apoase și permite calcularea simplă a reacțiilor pe baza volumelor.

Molalitatea

Molalitatea (m), deși este mai puțin utilizată decât molaritatea, este la fel de importantă. Ea este definită ca fiind numărul de moli de solut pe kilogram de solvent. Spre deosebire de molaritate, molalitatea nu este afectată de schimbările de temperatură, ceea ce o face utilă în scenarii specifice, cum ar fi calculele de creștere a punctului de fierbere și de scădere a punctului de îngheț.

Normalitatea

Normalitatea (N) este o măsură a concentrației care este adesea utilizată în chimia acido-bazică. Normalitatea măsoară greutatea echivalentă în grame a solutului pe litru de soluție. Este extrem de relevantă pentru calculele de titrare în care stoichiometria reacției este esențială.

Procentul de masă

Procentul de masă este pur și simplu masa de solut împărțită la masa totală a soluției, înmulțită cu 100%. Această unitate de concentrație este adesea utilizată în aplicații industriale în care greutatea componentelor unei soluții joacă un rol crucial, cum ar fi în domeniul producției și în industria alimentară.

Aveți probleme cu fracția de masă? Articolul nostru de pe blog "Fracția de masă: Un ghid cuprinzător pentru concepte, definiții și exemple de chimie" este o resursă online excelentă.

Procentul de volum

Procentul de volum este volumul de solut împărțit la volumul total al soluției, înmulțit cu 100%. Această măsură este adesea utilizată atunci când este vorba de soluții de lichide în lichide, cum ar fi etanol în apă.

Fracție molară

Fracția molară este raportul dintre numărul de moli ai unui component și numărul total de moli ai tuturor componentelor din amestec. Fracțiile molare sunt fără unități și sunt adesea folosite în calculele legii gazelor și în constantele de echilibru.

Alte unități de concentrație (părți la milion, părți la miliard)

Pentru soluții foarte diluate, se folosesc unități precum Părți pe milion (PPM) și Părți pe miliard (PPB). PPM și PPB exprimă numărul de unități de solut la un milion și, respectiv, la un miliard de unități din soluția totală. Aceste unități sunt deosebit de relevante în chimia mediului, unde sunt îngrijorătoare cantitățile de urme de poluanți din aer sau apă.

Aveți dificultăți cu vâscozitatea? Postarea noastră de pe blog despre "Vâscozitate: Un ghid de învățare aprofundată a chimiei pregătit de tutori" este o resursă utilă.

Ghid pas cu pas pentru a calcula molaritatea

Molaritatea (M) este o unitate de concentrație definită ca fiind numărul de moli de solut pe litru de soluție. Este utilizată pe scară largă în chimia cantitativă, în special în reacțiile care au loc în soluție, cum ar fi precipitațiile și reacțiile de oxido-reducere.

Ai nevoie de ajutor pentru proba de matematică de la examenul de bacalaureat? Articolul nostru de pe blog "Cum să înveți mai ușor pentru Bacalaureatul la Matematică?" este o resursă online excelentă.

Exemplu de calcul al molarității

Pentru a calcula molaritatea, împărțiți numărul de moli de solut la volumul soluției în litri. Urmați pașii de mai jos:

 • Aflați numărul de moli de solut.
 • Determinați volumul soluției în litri.
 • Divizați molii de solut la volumul de soluție pentru a obține molaritatea.

De exemplu, dacă dizolvăm 58,44 grame (1 mol) de NaCl într-o soluție cu un volum total de 1 litru, molaritatea NaCl este 1M.

Aveți nevoie de ajutor cu masa molară? Articolul nostru de pe blog " Stăpânirea masei molare: Un ghid cuprinzător pregătit de meditatori pentru elevii de liceu" este o resursă online excelentă.

Ghid pas cu pas pentru a calcula molalitatea

Molalitatea (m) este o unitate de concentrație definită ca fiind numărul de moli de solut pe kilogram de solvent. Spre deosebire de molaritate, molalitatea nu este afectată de schimbările de temperatură sau presiune, ceea ce o face o unitate vitală în chimia fizică, în special în studiile privind proprietățile coligative.

Exemplu de calcul al molalității

Pentru a calcula molalitatea, împărțiți numărul de moli de solut la masa în kilograme a solventului. Iată care sunt pașii:

 • Calculați numărul de moli de solut.
 • Măsurați masa solventului în kilograme.
 • Divizați molii de solut la masa solventului pentru a obține molalitatea.

De exemplu, dacă dizolvăm 60 de grame (1 mol) de glucoză în 1 kilogram de apă, molalitatea soluției este 1m.

Consultați 8 experimente științifice captivante pentru copii și tehnici pentru învățarea ușoară a biologiei.

Ghid pas cu pas pentru a calcula normalitatea într-o soluție chimică

Normalitatea (N) este o altă unitate de concentrație, definită ca fiind numărul de echivalenți pe litru de soluție. Normalitatea este utilă în titrările acido-bazice și în alte metodologii de analiză chimică.

Exemplu de calcul al normalității

Pentru a calcula normalitatea, împărțiți numărul de echivalenți de solut la volumul soluției în litri. Urmați acești pași:

 • Calculați numărul de echivalenți de solut.
 • Determinați volumul soluției în litri.
 • Împărțiți numărul de echivalenți de solut la volumul soluției pentru a obține normalitatea.

De exemplu, dacă dizolvăm 40 de grame (1 echivalent) de NaOH într-o soluție cu un volum total de 1 litru, normalitatea soluției este 1 N.

Ai probleme în a înțelege hidroxizii, cum ar fi NaOH? Articolul nostru de blog "Înțelegerea hidroxizilor: Un ghid esențial pentru elevii de chimie din liceu" este o resursă online excelentă.

Ghid pas cu pas pentru a calcula concentrația procentuală masică

Procentul de masă este o unitate de concentrație, definită ca fiind masa de solut la 100 unități de masă de soluție. Este utilizat în mod obișnuit în calculele chimice industriale, farmaceutice și la prepararea reactivilor de laborator.

Exemplu de calcul al procentului de masă

Pentru a calcula procentul de masă, împărțiți masa solutului la masa soluției și înmulțiți cu 100. Iată care sunt pașii:

 • Măsurați masa solutului în grame.
 • Determinați masa soluției în grame.
 • Împărțiți masa solutului la masa soluției și înmulțiți cu 100 pentru a obține procentul de masă.

De exemplu, o soluție care conține 5 grame de NaCl în 100 de grame de apă ar avea un procent de masă de 5%.

Ai nevoie de ajutor cu legătura covalentă? Consultați articolul de pe blogul nostru despre "Legătura covalentă: definiție, formare și tipuri cu exemple".

Ghid pas cu pas pentru a calcula concentrația procentuală a volumului

Procentul de volum este o unitate de concentrație definită ca fiind volumul de solut la 100 de unități de volum al soluției. Este adesea utilizată atunci când atât solutul cât și solventul sunt lichide, cum ar fi în cazul conținutului de alcool din băuturi.

Exemplu de calcul al procentului de volum

Pentru a calcula procentul de volum, împărțiți volumul de solut la volumul soluției și înmulțiți cu 100. Urmați acești pași:

 • Măsurați volumul de solut în litri.
 • Determinați volumul soluției în litri.
 • Divizați volumul de solut la volumul soluției și înmulțițiți cu 100 pentru a obține procentul de volum.

De exemplu, o soluție care conține 50 ml de etanol într-un volum total de 500 ml ar avea un procent de volum de 10 %.

Ghid pas cu pas pentru a calcula fracția molară a unei soluții

Fracția molară este o unitate de concentrație care reprezintă raportul dintre numărul de moli ai unui component și numărul total de moli ai tuturor componentelor din soluție. Este o mărime adimensională utilizată în diverse domenii, cum ar fi chimia fizică și ingineria chimică.

Exemplu de calcul al fracției molare

Pentru a calcula fracția molară, împărțiți numărul de moli ai unui component la numărul total de moli ai tuturor componentelor din soluție. Urmați acești pași:

 • Calculați numărul de moli ai fiecărui component din soluție.
 • Căutați numărul total de moli din soluție.
 • Împărțiți molii fiecărui component la numărul total de moli pentru a găsi fracția molară a fiecărui component.

De exemplu, dacă avem o soluție care conține 1 mol de NaCl și 10 moli de apă, fracția molară de NaCl este 1/(1+10) = 0,09.

Alte metode de calcul și de exprimare a concentrației

Grame pe litru

Aceasta este o unitate simplă care exprimă masa de solut în grame prezentă într-un litru de soluție. Este adesea folosită atunci când se discută despre concentrația de gaze din aer, de exemplu, nivelurile de poluare.

Formalitate

Formalitatea este utilizată atunci când se discută formule în loc de molecule. Formalitatea unei soluții este numărul de greutăți de formule de solut pe litru de soluție. Acest lucru este util atunci când se tratează compuși ionici care disociază în mai multe particule.

Părți la milion și părți la miliard

Părți la milion (ppm) și părți la miliard (ppb) sunt unități utilizate pentru a măsura concentrația soluțiilor foarte diluate sau concentrația unor cantități minuscule. De exemplu, în monitorizarea poluării și în analiza oligoelementelor.

Exemple pentru aceste unități

De exemplu, o soluție care conține 20 g de NaCl dizolvat într-un volum total de 1 L de soluție ar fi de 20 g/L. O soluție de 1 F de NaCl înseamnă că avem o greutate de formulă (58,44 g) de NaCl pe litru de soluție. Într-o soluție cu 5 mg de un solut în 1 kg de solvent, concentrația în ppm ar fi de 5 ppm.

Rolul meditatorilor în chimie

Chimia poate fi un domeniu de studiu complex, iar înțelegerea concentrației și calculul acesteia este crucială pentru a progresa. Acesta este momentul în care rolul unui meditator devine indispensabil. Meditatorii pot oferi atenție individuală, pot clarifica îndoielile și pot oferi un parcurs de învățare structurat. Aceștia pot simplifica concepte complexe, pot oferi probleme de practică suplimentare și îi pot ajuta pe studenți să capete încredere în abilitățile lor. Sprijinul unui meditator avizat poate face ca stăpânirea unei materii atât de dificile precum chimia să fie un obiectiv mai ușor de atins.

Dacă aveți nevoie de un meditator de chimie, căutați "tutore de chimie București" sau "profesor de chimie Cluj" pe platformele de meditații, cum ar fi meet'n'learn pentru ajutor individualizat.

Dacă studiul în grup vi se potrivește mai bine, căutați online "cursuri de chimie Timișoara" sau "lecții de chimie Constanța" pentru a găsi școli locale care oferă cursuri de chimie.

Fie prin meditații individuale sau prin studiu în grup, stăpânirea conceptelor de chimie, cum ar fi calculele de concentrație, este la îndemâna dumneavoastră.

Ai nevoie de ajutor cu subiecte de biologie? Fie că înveți fotosinteza, osmoza, complexitatea algelor verzi sau bacteriilor, resursele noastre te acoperă.

Stăpânirea calculului concentrației în chimie

Înțelegerea și calcularea concentrației este o abilitate fundamentală în chimie. Nu este vorba doar de numere; concentrația afectează desfășurarea și rezultatele reacțiilor chimice. După cum am văzut, există mai multe unități de concentrație, fiecare cu utilizări și aplicații specifice.

Cheia pentru a stăpâni calculele de concentrație constă în practica și înțelegerea contextului utilizării pentru fiecare unitate. Știind cum să calculați și să interpretați aceste unități vă va fi de folos în călătoria dumneavoastră în chimie, fie că este vorba de molaritate pentru stoichiometria reacțiilor, molalitate pentru proprietățile coligatorii, normalitate pentru titrări sau ppm pentru oligoelemente.

Găsește un meditator de chimie pe meet'n'learn! Profesorii noștri calificați te pot ajuta să excelezi. Vizitați meet'n'learn acum.