Înțelegerea legăturilor covalente: De la principiile de bază la aplicații în viața de zi cu zi

Înțelegerea legăturilor covalente: De la principiile de bază la aplicații în viața de zi cu zi

Publicat pe: 14 nov. 2023 Autor: Juraj S.

Bine ați venit la ghidul nostru cuprinzător despre legăturile covalente. În această explorare, vom acoperi totul, de la definirea unei legături covalente, formarea și tipurile sale, până la diferitele sale proprietăți. Vom pătrunde în lumea captivantă a aplicațiilor practice, vom analiza un experiment practic și vom oferi un glosar de termeni esențiali legați de legătura covalentă. În plus, vom evidenția rolul crucial pe care îl poate juca un meditator particular de chimie sau cursuri de chimie dedicate în îmbunătățirea înțelegerii acestui subiect complex.

Găsește un meditator de chimie la meet'n'learn! Profesorii noștri calificați vă pot ajuta să excelați. Vizitați meet'n'learn acum.

Înțelegerea legăturii covalente

O legătură covalentă este o legătură chimică în care doi sau mai mulți atomi împart electroni, permițându-le să atingă o configurație electronică stabilă. Acestea sunt predominante în rândul nemetalelor, reprezentând o parte semnificativă a diferitelor structuri biologice și fenomene naturale.

Bazele legăturii covalente sunt reprezentate de către electronii de valență - electronii care ocupă învelișul cel mai exterior al unui atom. Atunci când doi atomi se apropie, aceștia pot obține stabilitate prin împărțirea electronilor de valență, rezultând o legătură covalentă. Acest concept, deși simplu, formează configurația de bază a nenumărate structuri chimice din natură.

Consultați 8 experimente științifice captivante pentru copii și tehnici pentru învățarea ușoară a biologiei.

De ce contează legăturile covalente

Legăturile covalente joacă un rol crucial în arhitectura universului la nivel molecular. Ele nu sunt doar o născocire a manualelor de chimie, ci o parte integrantă a lumii noastre. Însăși structura vieții – AND-ul - este formată din legături covalente. Apa pe care o bem, oxigenul pe care îl respirăm și mulți alți compuși vitali pentru viață există datorită legăturilor covalente. Înțelegerea legăturilor covalente nu înseamnă doar să treci testul de chimie; este ca și cum ai obține un permis de acces în culise pentru a vedea cum funcționează lumea la cele mai mici niveluri.

Aveți dificultăți cu vâscozitatea? Articolul nostru de pe blog Vâscozitatea: Un ghid detaliat de învățare al chimiei pregătit de către meditatori este o resursă online excelentă.

Formarea unei legături covalente

Legăturile covalente reprezintă structura de bază a multor substanțe, în special a celor care alcătuiesc organismele vii. Ele sunt legăturile care țin atomii împreună în molecule și compuși. Dar cum anume se formează?

Noțiunea de schimb de electronilor

Legăturile covalente se formează atunci când doi sau mai mulți atomi nemetalici împart electroni în învelișurile lor cele mai exterioare, cunoscuți și sub numele de electroni de valență. Aceast schimb permite atomilor să obțină o configurație electronică stabilă, completând adesea un octet (opt electroni), o configurație pe care mulți atomi o "doresc" datorită energiei sale scăzute și a stabilității ridicate.

Exemplificare - molecula de hidrogen

Să exemplificăm acest lucru cu cel mai simplu exemplu, o moleculă de hidrogen (H2). Fiecare atom de hidrogen are un electron în învelișul de valență, dar ar fi mai stabil dacă ar avea doi electroni, ca heliul, gazul nobil cel mai apropiat de el în tabelul periodic. Împărțindu-și electronii unici, cei doi atomi de hidrogen pot "pretinde" că au fiecare câte doi electroni, devenind astfel mai stabili. Aceast schimb de electronilor este o legătură covalentă.

Cum poate un meditator să te ajute făcând știința distractivă.

Legături covalente în apă

Legăturile covalente se pot forma, de asemenea, între diferiți atomi. Luați în considerare apa (H2O), un compus cu care majoritatea dintre noi interacționează zilnic. Într-o moleculă de apă, atomul de oxigen împarte electroni cu doi atomi de hidrogen. Atomul de oxigen împarte unul dintre electronii săi cu fiecare atom de hidrogen și, în schimb, fiecare atom de hidrogen împarte electronul său unic cu atomul de oxigen. Procedând astfel, atomul de oxigen poate pretinde că are doi electroni suplimentari, ceea ce îi conferă un octet, în timp ce fiecare atom de hidrogen poate pretinde că are doi electroni, precum heliul.

Tipuri de legături covalente

Legăturile covalente pot părea simple la prima vedere, dar există o diversitate vastă în ceea ce privește tipurile de legături covalente și modul în care acestea afectează proprietățile substanțelor pe care le formează. Haideți să le explorăm.

Legături covalente simple, duble și triple

În unele molecule, atomii împart doar o singură pereche de electroni, formând o legătură covalentă simplă. Acesta este cazul unei molecule de hidrogen (H2). Cu toate acestea, în alte molecule, atomii împart două perechi (patru electroni) sau trei perechi (șase electroni) de electroni, ceea ce duce la dublă și, respectiv, triplă legătură covalentă. De exemplu, moleculele de oxigen (O2) au o legătură dublă, în timp ce moleculele de azot (N2) au o legătură triplă. Numărul de perechi de electroni împărțite influențează foarte mult rezistența și lungimea legăturii.

Legături covalente polare și nepolare

În funcție de distribuția electronilor între atomi, legăturile covalente pot fi clasificate ca fiind polare sau nonpolare. Dacă atomii implicați au electronegativități similare, aceștia împart electronii în mod egal, formând o legătură covalentă nepolară. Cu toate acestea, dacă un atom este mai electronegativ, acesta atrage mai puternic electronii împărțiti, ceea ce duce la o distribuție inegală a electronilor și la o legătură covalentă polară. Polaritatea unei legături covalente afectează profund proprietățile substanței, cum ar fi solubilitatea și punctul de topire.

Legături covalente coordinative

O legătură covalentă coordinativă este un tip special de legătură covalentă. În acest caz, un atom furnizează ambii electroni comuni, în timp ce celălalt atom nu contribuie cu niciunul. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când o pereche de electroni solitari de pe un atom este atrasă de un atom sau de un ion cu un orbital gol, cum ar fi în formarea ionilor de amoniu (NH4+) din amoniac (NH3) și ioni de hidrogen (H+).

Structuri de rezonanță

O singură structură Lewis nu poate reprezenta în mod adecvat unele molecule. În schimb, acestea există ca un hibrid de mai multe structuri valide. Aceste molecule prezintă rezonanță, iar structura lor adevărată este o medie a structurilor de rezonanță. Un exemplu este molecula de benzen (C6H6), care există ca o rezonanță între două structuri cu legături simple și duble care alternează.

Proprietăți fizice ale compușilor covalenți

Compușii covalenți prezintă proprietăți fizice distincte datorită naturii legăturilor covalente. Ei au, în general, puncte de topire și de fierbere mai scăzute decât compușii ionici, deoarece nu au ioni încărcați, iar forțele lor intermoleculare sunt mai slabe. În plus, sunt de obicei neconductori, deoarece nu au ioni sau electroni în mișcare liberă pentru a purta o sarcină electrică.

Proprietăți chimice ale compușilor covalenți

Proprietățile chimice ale compușilor covalenți sunt influențate de tipul de legături covalente pe care le posedă. Compușii covalenți polari prezintă adesea proprietăți precum solubilitatea în apă și reactivitatea cu compușii ionici. În schimb, compușii covalenți nepolari sunt de obicei insolubili în apă și mai puțin reactivi.

Exemple de compuși covalenți

Compușii covalenți sunt peste tot în jurul nostru. Iată câteva exemple familiare:

 • Apă (H2O)
 • Dioxid de carbon (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Monoxid de carbon (CO)
 • Dioxid de azot (NO2)
 • Dioxid de sulf (SO2)
 • Amoniac (NH3)
 • Tetraclorură de carbon (CCl4)
 • Etanol (C2H5OH)

Aceste substanțe evidențiază importanța și prezența pe scară largă a legăturilor covalente în viața noastră de zi cu zi. Ele sunt esențiale pentru funcționarea planetei noastre și pentru procesele chimice care au loc în interiorul acesteia.

Găsește un meditator de chimie pe meet'n'learn! Profesorii noștri calificați te pot ajuta să excelezi. Vizitați meet'n'learn acum.

Legături covalente în lumea reală

Legăturile covalente sunt parte integrantă din structura și funcționarea lumii din jurul nostru. De exemplu, legătura covalentă din moleculele de apă este motivul pentru care apa se află în stare lichidă la temperatura camerei, permițându-i să susțină viața pe Pământ. În metan (CH4), legăturile covalente contribuie la eficiența sa ca și combustibil. Chiar și diamantul, una dintre cele mai dure substanțe cunoscute, își datorează rezistența legăturilor covalente dintre atomii săi de carbon.

Experiment: Formarea legăturilor covalente

Un experiment simplu și eficient pentru a înțelege legăturile covalente este de a crea modele moleculare folosind bezele (sau orice element similar) și scobitori. Puteți reprezenta atomii cu bezele și legăturile covalente cu scobitori. Construirea de modele pentru molecule precum H2O, CH4 și CO2 poate demonstra vizual modul în care atomii împart electroni pentru a forma legături covalente. Amintiți-vă întotdeauna: siguranța înainte de toate! Fiți precauți în timp ce manipulați scobitori și asigurați supravegherea unui adult, dacă este necesar.

Glosarul legăturilor covalente

 • Legătură covalentă: O legătură chimică formată prin partajarea uneia sau mai multor perechi de electroni între atomi.
 • Moleculă: Cea mai mică unitate a unei substanțe care păstrează proprietățile substanței, constând de obicei din doi sau mai mulți atomi legați covalent.
 • Legătură covalentă nepolară: Un tip de legătură covalentă în care electronii sunt împărțiți în mod egal între atomi.
 • Legătură covalentă polară: Un tip de legătură covalentă în care electronii sunt împărțiți inegal, ceea ce duce la atomi parțial încărcați.
 • Electronegativitatea: Capacitatea unui atom de a atrage electronii partajați într-o legătură chimică.
 • Electronii de valență: Electronii din învelișul cel mai exterior al unui atom, care participă la formarea legăturilor.
 • Energie de legătură: Cantitatea de energie necesară pentru a rupe o legătură covalentă între doi atomi.
 • Legătură simplă: O legătură covalentă în care o pereche de electroni este împărțită între doi atomi.
 • Legătură dublă: O legătură covalentă în care două perechi de electroni sunt împărțite între doi atomi.
 • Legătură triplă: O legătură covalentă în care trei perechi de electroni sunt împărțite între doi atomi.
 • Geometrie moleculară: Aranjamentul tridimensional al atomilor într-o moleculă.
 • Regula Octetului: Principiul conform căruia atomii sunt mai stabili atunci când învelișul lor cel mai exterior este plin, de obicei cu opt electroni.

Ai nevoie de ajutor cu subiecte de biologie? Fie că înveți fotosinteza, osmoza, complexitatea algelor verzi sau bacteriilor, resursele noastre te acoperă.

Rolul meditatorilor în stăpânirea legăturilor covalente

Meditatorii de chimie pot juca un rol crucial în stăpânirea legăturilor covalente. Aceștia oferă o experiență de învățare personalizată, unu-la-unu, adaptându-se la ritmul și stilul de învățare al fiecărui elev. Fie că explică natura legăturilor covalente, ilustrează modul în care acestea se formează sau arată aplicații din viața de zi cu zi, meditatorii pot face aceste concepte abstracte tangibile și captivante. Găsirea unui meditator de chimie este astăzi mai ușoară ca niciodată, numeroase platforme online punând în legătură studenții cu meditatori calificați. Căutați meditatori cu o înțelegere profundă a legăturilor covalente și cu un talent pentru a face subiectele complexe ușor de înțeles.

Dacă aveți nevoie de un meditator de chimie, căutați "meditator de chimie București" sau "profesor de chimie Cluj" pe platformele de meditații, cum ar fi meet'n'learn pentru ajutor individualizat.

Înscrierea la cursuri de chimie pentru o mai bună înțelegere a legăturilor covalente

Cursurile structurate de chimie sunt o altă modalitate excelentă de a înțelege legăturile covalente. Aceste cursuri oferă un curriculum cuprinzător, începând de obicei cu noțiuni de bază despre structura atomică și configurația electronică și progresând apoi spre subiecte mai avansate, cum ar fi legăturile covalente. Cursurile de chimie pot oferi avantajul de a învăța și de a interacționa cu colegii, ceea ce poate consolida și mai mult înțelegerea acestor noțiuni.

Puteți găsi aceste cursuri prin intermediul platformelor educaționale online, al instituțiilor de învățământ locale sau al programelor de educație pentru adulți. De exemplu, căutați online "cursuri de chimie Timișoara" sau "lecții de chimie Constanța" pentru a găsi școli locale care oferă cursuri de chimie.

Concluzii despre înțelegerea legăturilor covalente în chimie

Am călătorit prin lumea fascinantă a legăturilor covalente cu ajutorul acestui blog, înțelegând caracteristicile, formarea și semnificația lor în viața noastră de zi cu zi. Călătoria de întelegere a legăturilor covalente continuă. Continuați să explorați, să exersați și să puneți întrebări - în timpul studiului individual, cu un meditator particular sau la un curs de chimie.

Găsește un meditator de chimie pe meet'n'learn! Profesorii noștri calificați te pot ajuta să excelezi. Vizitați meet'n'learn acum.

Întrebări și răspunsuri

1. Care este diferența dintre legăturile ionice și covalente?

În timp ce legăturile ionice se formează prin transferul de electroni de la un atom la altul, legăturile covalente se formează atunci când doi atomi împart electroni.

2. Toate legăturile covalente sunt egale?

Nu, nu toate legăturile covalente sunt la fel. Ele pot fi nepolare (împărțirea egală a electronilor) sau polare (împărțirea inegală a electronilor) în funcție de electronegativitățile relative ale atomilor implicați.

3. Pot apărea legături covalente între oricare doi atomi?

Legăturile covalente apar de obicei între atomii nemetalici. Cu toate acestea, factorul determinant nu este tipul de atom, ci electronegativitățile relative. Dacă diferența de electronegativitate este mică, este prosibilă o legătură covalentă.

4. Cum influențează o legătură covalentă proprietățile unei molecule?

Tipul de legătură covalentă (polară sau nepolară) influențează foarte mult proprietățile unei molecule, cum ar fi solubilitatea, punctul de fierbere, punctul de topire și reactivitatea.

5. Poate o moleculă să aibă atât legături ionice, cât și covalente?

Da, unii compuși, cunoscuți sub numele de ioni poliatomici, pot avea legături ionice și covalente. Acești compuși au legături covalente în interiorul ionului și legături ionice între ion și alți ioni.

Aveți dificultăți cu fracția de masă? Articolul nostru de blog Fracția de masă: Ghid concis al noțiunilor de bază ale chimiei este o resursă online excelentă.