Legături ionice vs. legături covalente: Învață cu un meditator și explorează diferențele dintre legăturile chimice

Legături ionice vs. legături covalente: Învață cu un meditator și explorează diferențele dintre legăturile chimice

Publicat pe: 14 dec. 2023 Autor: Juraj S.

Bine ați venit în lumea fascinantă a chimiei! Astăzi, explorăm forțele care țin universul conectat - legăturile chimice. Înțelegerea acestor legături, în special a legăturilor ionice și covalente, este ca și cum ai deține cheia secretelor chimiei. Aceste legături sunt verigile invizibile care conectează atomii, formând moleculele și compușii care alcătuiesc tot ceea ce ne înconjoară.

Iată o idee despre ceea ce veți învăța:

 • Bazele legăturii ionice și covalente.
 • Legătură ionică vs. covalentă.
 • Importanța meditatorilor în însușirea conceptelor de chimie.
 • Resurse online utile pentru învățarea chimiei.
 • Întrebări frecvente despre legăturile ionice și covalente.
 • Glosar de termeni legați de legăturile ionice și covalente.

Descoperă-ți profesorul ideal de chimie la meet'n'learn și ridică-ți înțelegerea la noi înălțimi!

Ai nevoie de ajutor cu subiecte de biologie? Fie că înveți fotosinteza, osmoza, complexitatea algelor verzi sau bacteriilor, resursele noastre te ajută.

Ce sunt legăturile chimice?

Înainte de a aprofunda specificul legăturilor ionice și covalente, este important să înțelegem mai întâi ce sunt legăturile chimice. O legătură chimică este o forță de atracție care ține împreună doi sau mai mulți atomi. Această legătură se formează atunci când atomii împart sau transferă electroni pentru a obține stabilitate.

Dar de ce caută atomii stabilitatea? La fel cum oamenii se străduiesc să obțină un echilibru în viața lor, atomii urmăresc un echilibru în configurația lor electronică. Acest echilibru, sau stabilitate, se obține de obicei atunci când un atom are un strat exterior complet de electroni.

Ai emoții pentru examenul de bacalaureat? Articolul nostru de pe blog "Sfaturi și trucuri pentru a depăși stresul pentru examenul de Bacalaureat" este o resursă online excelentă.

Tipuri de legături chimice

Există trei tipuri principale de legături chimice - ionică, covalentă și metalică. Fiecare tip de legătură este caracterizat de o metodă distinctă de partajare sau transfer de electroni, ceea ce are ca rezultat proprietăți unice în compușii pe care îi formează. Printre acestea se numără:

 • Legături ionice: Se formează atunci când un atom donează un electron altui atom.
 • Legături covalente: Se formează atunci când doi atomi împart una sau mai multe perechi de electroni.
 • Legături metalice: Se formează atunci când electronii sunt împărțiți între o rețea de atomi.

Te pregătești pentru examenul de evaluare națională? Articolul nostru de pe blog "Noutăți despre Evaluarea Națională în 2024 + Calendar" este o resursă online excelentă.

În următoarele secțiuni, ne vom concentra asupra legăturilor ionice și covalente, explorând diferențele și asemănările dintre ele.

Legături ionice

Legăturile ionice sunt interacțiuni fascinante care apar atunci când un atom donează un electron altui atom. Această acțiune de a da și a primi electroni are ca rezultat formarea de ioni, atomi sau molecule care poartă o sarcină. Legătura rezultată, formată între acești ioni, este ionică.

Legăturile ionice apar de obicei între un metal și un nemetal. Metalul (donator) pierde un electron și devine un ion încărcat pozitiv cunoscut sub numele de cation. Pe de altă parte, nemetalicul câștigă un electron și devine un ion încărcat negativ, cunoscut sub numele de anion. Sarcinile opuse ale acestor ioni se atrag reciproc, formând o legătură ionică.

Considerați sarea de masă, sau clorura de sodiu (NaCl), ca exemplu. Sodiul (un metal) își donează electronul exterior clorului (un nemetal). Rezultă un ion de sodiu (Na+) și un ion de clorură (Cl-). Sarcinile opuse ale acestor ioni se atrag reciproc, formând o legătură ionică.

Dar de ce donează sodiul un electron clorului? Este vorba de obținerea stabilității. Sodiul are un electron în învelișul său exterior, în timp ce clorul are șapte. Prin donarea electronului său exterior, sodiul poate obține o configurație electronică stabilă. În mod similar, prin câștigarea unui electron, clorul poate obține, de asemenea, stabilitate.

Cum se formează Legătura de hidrogen?

Compușii ionici, cum ar fi clorura de sodiu, au mai multe proprietăți distinctive:

Caracteristicile cheie ale compușilor ionici

 • Formează solide cristaline: Compușii ionici formează adesea solide cristaline la temperatura camerei. Acest lucru se datorează forțelor electrostatice puternice dintre ionii pozitivi și negativi, care se aranjează într-un tipar repetitiv pentru a forma o rețea cristalină.
 • Puncte de topire și de fierbere ridicate: Datorită forțelor puternice de atracție dintre ioni, compușii ionici au puncte de topire și de fierbere ridicate.
 • Conduc electricitate: Atunci când sunt dizolvați în apă sau topiți, compușii ionici pot conduce electricitatea. Acest lucru se datorează faptului că ionii sunt liberi să se deplaseze și să transporte sarcina electrică.
 • Solubil în apă: Mulți compuși ionici sunt solubili în apă. Când sunt dizolvați, se disociază în ionii lor.

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat? Articolul nostru de pe blog "Cum va arăta Examenul de Bacalaureat în 2024 + Calendar BAC" este o resursă online excelentă.

În capitolul următor, vom explora legăturile covalente, în care atomii preferă să împartă mai degrabă decât să doneze sau să primească electroni.

Legături covalente

Acum, să ne concentrăm asupra legăturilor covalente. Spre deosebire de legăturile ionice, în care un atom donează un electron altui atom, legăturile covalente implică schimbul de electroni între atomi. Această partajare permite ambilor atomi să obțină o configurație electronică stabilă, formând o legătură covalentă.

Legături covalente apar de obicei între atomi de metal. Acești atomi au electronegativități similare, ceea ce înseamnă că au o capacitate similară de a atrage electroni. Din acest motiv, niciun atom nu poate dona sau accepta un electron de la celălalt. În schimb, ei fac un compromis prin împărțirea uneia sau mai multor perechi de electroni.

Considerați apa (H2O) ca exemplu. Fiecare atom de hidrogen își împarte un singur electron cu atomul de oxigen, iar atomul de oxigen își împarte unul dintre electroni cu fiecare atom de hidrogen. Această partajare a electronilor permite tuturor celor trei atomi să obțină o configurație electronică stabilă, formând o legătură covalentă.

Dar de ce atomii împart electronii? Din nou, este vorba despre obținerea stabilității. Fiecare atom își poate umple învelișul exterior prin partajarea electronilor, obținând o configurație electronică stabilă. Această dorință de stabilitate este o forță motrice din spatele formării legăturilor covalente.

Cum se formează o Legătură covalentă?

Compușii covalenți precum apa au mai multe proprietăți distinctive. Iată câteva caracteristici cheie:

Caracteristicile cheie ale compușilor covalenți

 • Diverse stări ale materiei: La temperatura camerei, compușii covalenți pot exista sub formă de gaze, lichide sau solide necristaline. Acest lucru contrastează cu compușii ionici, care sunt, de obicei, solide cristaline.
 • Puncte de topire și de fierbere mai mici: Compușii covalenți au, în general, puncte de topire și de fierbere mai mici decât compușii ionici. Acest lucru se datorează faptului că forțele de atracție dintre moleculele unui compus covalent sunt, în general, mai slabe decât legăturile ionice dintr-un compus ionic.
 • Non-conductor: Majoritatea compușilor covalenți nu conduc electricitatea. Acest lucru se datorează faptului că ei nu conțin ioni, care sunt purtătorii de sarcină în compușii ionici.
 • Insolubil sau parțial solubil în apă: Mulți compuși covalenți sunt insolubili sau parțial solubili în apă. Cei care sunt solubili nu se disociază în ioni atunci când sunt dizolvați.

Înțelegerea legăturilor covalente este la fel de crucială ca și înțelegerea legăturilor ionice. În capitolul următor, vom compara legăturile ionice și covalente, subliniind diferențele lor cheie.

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat și ai nevoie de ajutor la matematică? Articolul nostru de pe blog "Cum să înveți mai ușor pentru Bacalaureatul la Matematică?" este o resursă online excelentă.

Aveți dificultăți în determinarea concentrației unei soluții? Postarea noastră de pe blog "Ghid pas cu pas despre cum se calculează concentrația unei soluții" poate fi o resursă online valoroasă pentru a vă ajuta.

Legături ionice vs. legături covalente

Acum că am explorat atât legăturile ionice, cât și cele covalente, este timpul să comparăm aceste două tipuri de legături. Deși ambele au ca scop obținerea stabilității atomilor, ele fac acest lucru în moduri fundamental diferite, ceea ce duce la proprietăți diferite în compușii rezultați.

Formare și caracteristici

În legăturile ionice, un atom donează un electron altuia, ceea ce duce la formarea de ioni încărcați pozitiv și negativ. Acești ioni se atrag reciproc datorită sarcinilor lor opuse, formând o legătură ionică. Compușii ionici, cum ar fi clorura de sodiu, sunt adesea solide cristaline cu puncte de topire și de fierbere ridicate. Aceștia pot conduce electricitatea atunci când sunt dizolvați în apă sau topiți, deoarece ionii se pot mișca și pot purta o sarcină.

În schimb, legăturile covalente implică schimbul de electroni între atomi. Această partajare permite tuturor atomilor implicați să obțină o configurație electronică stabilă. Compușii covalenți, cum ar fi apa, pot exista sub formă de gaze, lichide sau solide necristaline la temperatura camerei. În general, aceștia au puncte de topire și de fierbere mai scăzute decât compușii ionici, iar majoritatea nu conduc electricitatea, deoarece nu conțin ioni.

Ai probleme în a înțelege hidroxizii, cum ar fi NaOH? Articolul nostru de blog "Înțelegerea hidroxizilor: Un ghid esențial pentru elevii de chimie din liceu" este o resursă online excelentă.

Legături ionice vs. legături covalente: Comparație între proprietăți

Pot fi observate diferențe clare între proprietățile lor atunci când comparăm compușii ionici și cei covalenți. Aceste diferențe se datorează naturii legăturilor care țin atomii împreună în acești compuși.

De exemplu, compușii ionici sunt, de obicei, solizi la temperatura camerei și formează structuri de rețea cristalină. Acest lucru se datorează forțelor electrostatice puternice de atracție dintre ionii pozitivi și negativi din compus. Pe de altă parte, compușii covalenți pot fi fie solizi, fie lichizi, fie gazoși la temperatura camerei. Acest lucru se datorează faptului că forțele de atracție dintre moleculele unui compus covalent sunt, în general, mai slabe.

O altă diferență cheie este conductivitatea lor. Compușii ionici pot conduce electricitatea atunci când sunt dizolvați în apă sau topiți, deoarece se descompun în ioni care sunt liberi să se miște. În schimb, majoritatea compușilor covalenți nu conduc electricitatea deoarece nu se descompun în ioni.

Cum se calculează Masa molară și Fracțiunea de masă?

Legătura ionică vs. legătura covalentă: rezumatul diferențelor

Iată un rezumat al principalelor diferențe dintre legăturile ionice și covalente:

Legături ionice Legături covalente
Formație Format prin transferul de electroni de la un atom la altul Format prin schimbul de electroni între atomi
Tip de substanță De obicei formează solide cristaline Poate exista sub formă de gaze, lichide sau solide necristaline
Punctul de topire și punctul de fierbere Punct de topire și de fierbere ridicat Puncte de topire și de fierbere mai mici
Conductivitate Pot conduce electricitatea atunci când este dizolvat în apă sau topit Majoritatea nu conduc electricitatea

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat și ai nevoie de ajutor la limba română? Articolul nostru de pe blog "Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Română" este o resursă online excelentă.

Rolul meditatorilor în învățarea chimiei

Chimia, cu nenumăratele sale concepte și principii, poate fi uneori o provocare pentru elevi. Acesta este momentul în care rolul meditatorilor devine neprețuit. Meditatorii pot oferi experiențe de învățare personalizate și îi pot ajuta pe elevi să înțeleagă concepte complexe precum legăturile ionice și covalente.

 • Învățare personalizată: Meditatorii își adaptează metodele de predare pentru a se potrivi stilului de învățare al fiecărui student, făcând învățarea mai eficientă și mai plăcută.
 • Clarificarea conceptelor complexe: Meditatorii simplifică concepte complexe, cum ar fi diferența dintre legăturile ionice și covalente, folosind analogii, exemple din viața reală și explicații clare.
 • Furnizarea de resurse suplimentare: Meditatorii completează învățarea în clasă cu resurse suplimentare, cum ar fi întrebări practice, note de revizuire și videoclipuri educaționale.

Dacă aveți nevoie de un meditator de chimie, căutați "meditator de chimie București" sau "profesor de chimie Cluj" pe platformele de meditații, cum ar fi meet'n'learn pentru ajutor individualizat.

Dacă studiul în grup vi se potrivește mai bine, căutați online "cursuri de chimie Timișoara" sau "lecții de chimie Constanța" pentru a găsi școli locale care oferă cursuri de chimie.

Ai probleme în a înțelege rolul etanolului în reacțiile chimice? Postarea noastră de pe blog "Explorând etanolul: Ghidul unui meditator despre alcooli în chimie" este o resursă online excelentă.

Resurse online pentru învățarea chimiei

În era digitală de astăzi, numeroase resurse online pot completa învățarea în clasă și sesiunile de meditații. Aceste resurse pot oferi explicații suplimentare, întrebări practice și experiențe interactive de învățare pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă concepte complexe de chimie, cum ar fi legăturile ionice și covalente.

 • Site web de învățare interactivă: Platforme precum Khan Academy și Coursera oferă lecții și cursuri interactive pe diverse subiecte de chimie, folosind videoclipuri, teste și exerciții practice pentru a face învățarea atractivă.
 • Canale YouTube educaționale: Canale precum CrashCourse și TED-Ed oferă videoclipuri scurte și informative pe diverse subiecte de chimie, oferind explicații vizuale și exemple din viața reală.
 • Forumuri de chimie și site-uri web de întrebări și răspunsuri: Forumuri precum Chemistry Stack Exchange și site-uri web precum Quora permit studenților să pună întrebări și să primească răspunsuri de la experți și de la colegii de studiu, oferind ajutor personalizat și perspective diverse.

Explorați Acizi, baze și pH.

O ultimă aprofundare în legătură ionică și covalentă

Înțelegerea diferențelor dintre legăturile ionice și covalente este un aspect fundamental al învățării chimiei. Aceste legături, formate prin transferul sau schimbul de electroni între atomi, sunt elementele constitutive ale compușilor care alcătuiesc lumea din jurul nostru. Aceste legături sunt prezente în viața noastră, de la sarea pe care o folosim în mâncare până la apa pe care o bem.

Învățarea despre aceste legături poate fi o provocare, dar cu resursele și îndrumările potrivite, poate fi, de asemenea, o călătorie interesantă de descoperire. Meditatorii pot oferi experiențe de învățare personalizate și pot clarifica concepte complexe, în timp ce resursele online oferă explicații suplimentare și oportunități de practică. Nu uitați, înțelegerea vine cu timpul și practica. Spor la învățare!

Introducere la reacțiile redox cu un meditator de chimie

Întrebări frecvente despre legătura ionică vs. legătura covalentă

1. Care este diferența esențială între legăturile ionice și cele covalente?

Legăturile ionice implică transferul de electroni de la un atom la altul, creând ioni încărcați care se atrag reciproc. Legăturile covalente, în schimb, implică schimbul de electroni între atomi.

2. Poate un compus să aibă atât legături ionice, cât și covalente?

Da, un compus poate conține atât legături ionice, cât și covalente. De exemplu, în Bicarbonatul de sodiu (NaHCO3), legătura dintre sodiu (Na) și bicarbonat (HCO3) este ionică, în timp ce legăturile din interiorul ionului bicarbonat sunt covalente.

3. De ce compușii ionici conduc electricitatea atunci când sunt dizolvați în apă?

Compușii ionici conduc electricitatea în apă deoarece se disociază în ioni liberi care poartă o sarcină electrică, formând un curent electric.

4. De ce compușii covalenți au, în general, puncte de topire și de fierbere mai mici decât compușii ionici?

Compușii covalenți au puncte de topire și de fierbere mai mici decât cei ionici datorită forțelor intermoleculare mai slabe, necesitând mai puțină energie pentru a se rupe.

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat și ai nevoie de ajutor la limba engleză? Articolul nostru de pe blog "Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Engleză" este o resursă online excelentă.

Glosar complet de chimie: Legătura ionică vs. legătura covalentă

 • Atom: Cea mai mică unitate a unui element chimic care păstrează proprietățile acelui element.
 • Electron: O particulă subatomică cu o sarcină electrică negativă.
 • Legătură ionică: Un tip de legătură chimică formată prin atracția electrostatică dintre ioni cu sarcină opusă.
 • Legătura covalentă: O legătură chimică care implică schimbul de perechi de electroni între atomi.
 • Cation: Un ion încărcat pozitiv, de obicei un metal, care a pierdut unul sau mai mulți electroni.
 • Anion: Un ion încărcat negativ, de obicei un nemetal, care a câștigat unul sau mai mulți electroni.
 • Electronegativitatea: O măsură a tendinței unui atom de a atrage o pereche de electroni de legătură.

Descoperă-ți profesorul ideal de chimie la meet'n'learn și ridică-ți înțelegerea la noi înălțimi!