Condiții generale de utilizare

I. Informații introductive

 1. Meetnlearn.ro este un site web administrat de meetnlearn sro, cu sediul social la Rybníková 14, 917 01 Trnava, înscris în Registrul Comercial al Judecătoriei Trnava, Secțiunea: Sro, Nr. Dosar: 28436 / T, Număr de identificare al companiei: 46 430 865, număr de identificare fiscală: 2023392096, număr TVA: SK2023392096. Meetnlearn s.r.o. este plătitor de TVA („meetnlearn” sau „Operator”).
 2. Meetnlearn.ro este un spațiu online pentru intermedierea întâlnirilor dintre Meditatori și Elevi („Meetnlearn.ro” sau „site web”).
 3. Operatorul a creat acești Termeni generali de utilizare („Condiții”), care reglementează drepturile și obligațiile Utilizatorilor atunci când folosesc serviciile furnizate pe meetnlearn.ro, precum și relațiile juridice dintre Operator, Elev și Meditator care se regăsesc în Acordul de intermediere a meditațiilor.
 4. Furnizarea și utilizarea Serviciilor de către Utilizatori pe meetnlearn.ro este guvernată în principal de aceste Condiții. Termenii și condițiile sunt obligatorii pentru toți Utilizatorii și se aplică oricărei relații contractuale dintre Elev, Meditator și Operator. Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu legislația slovacă în vigoare. În cazul în care partea contractantă este consumator, relațiile care nu sunt reglementate de aceste Condiții sunt reglementate de Legea nr. 40/1964, Cod civil modificat, Legea nr. 250/2007, a protecției consumatorilor, Legea nr. 102/2014, cu privire la protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii pe baza unui contract încheiat la distanță sau a unui contract încheiat în afara sediului vânzătorului și la modificarea anumitor legi, Legea nr. 22/2004 privind comerțul electronic, toate modificate. În cazul în care partea contractantă este antreprenor, relațiile care nu sunt reglementate de aceste Condiții sunt reglementate de Legea nr. 513/1991, Codul comercial modificat.
 5. În sensul acestor Condiții, termenii definiți au următoarele semnificații:
  Un Elev este o persoană fizică, indiferent de vârstă, care este interesată de îndrumare și caută un Meditator prin intermediul portalului meetnlearn.ro.
  Un Meditator este o persoană fizică, indiferent de vârstă, care este interesată să îndrume alte persoane într-o anumită materie și oferă servicii de îndrumare pentru o taxă prestabilită.
  Utilizatorul respectiv Utilizatorii reprezintă un nume generic pentru Elevi, Meditatori, precum și pentru vizitatorii neînregistrați de pe portalul meetnlearn.ro.
  Un Consumator este o persoană fizică, care folosește serviciile portalului pentru uz personal sau pentru membrii familiei sale și care nu acționează în sfera afacerii sale sau a altei activități antreprenoriale atunci când încheie și îndeplinește un contract de consum.
  Un Utilizator care nu este Consumator este o persoană fizică care acționează în sfera activităților sale comerciale atunci când utilizează serviciile portalului meetnlearn.ro.
  Serviciile sunt servicii furnizate de Operator prin intermediul portalului meetnlearn.ro.
  Contractul de îndrumare este un acord încheiat între Operator și Elev, al cărui subiect este obligația Operatorului de a găsi un Meditator adecvat pentru Elev și de a aranja ca Elevul să încheie un acord de îndrumare cu acest Meditator, precum și acordul încheiat între Operator și Elev. Un Meditator al Elevului care va fi interesat de îndrumare și aranjează ca Meditatorul să încheie un acord de îndrumare cu un astfel de Elev. Contractul de mediere este remunerativ, în timp ce Operatorul are dreptul la remunerație (comision) numai dacă a fost încheiat un acord de îndrumare între Elev și Meditator și a fost plătit prețul convenit pentru îndrumare.

II. Condiții pentru Meditatori

II. 1. Crearea unui profil Meditator și înregistrare

 1. Crearea unui profil prin înregistrare a unui Meditator este o condiție pentru utilizarea Serviciilor portalului meetnlearn.ro.
 2. Crearea unui profil și înregistrarea sunt gratuite.
 3. Meditatorul are dreptul să apară pe portal numai sub o singură identitate (nume, prenume) și să folosească un singur cont de utilizator.
 4. Completând datele de înregistrare sau selectând opțiunea de înregistrare prin Facebook / Google și acordând consimțământul explicit (bifând căsuța) „Sunt de acord cu Condițiile generale de utilizare” și „Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop de exercitare a drepturilor și obligațiilor pe meetnlearn.ro" și "Confirm că sunt o persoană cu vârsta peste 16 ani” și făcând clic pe butonul „Înregistrare”, Meditatorul acceptă fără rezerve acești Termeni. În cazul în care Meditatorul nu își dă consimțământul conform frazei anterioare, nu are dreptul să utilizeze portalul și nu i se va permite să se înregistreze (să creeze un profil). După înregistrare, vom trimite Utilizatorului un e-mail de activare, pe care Meditatorului trebuie să îl confirme, acest lucru finalizând cu succes înregistrarea.
 5. Pentru a crea un profil și a vă înregistra, avem nevoie de următoarele de la Meditator:
  Date obligatorii:
  • Numele și prenumele,
  • Adresa de facturare,
  • Adresa de email,
  • Fotografie ce include fața,
  • un scurt text de auto-prezentare, care include informații despre educație, experiență dobândită,
  • certificate obținute,
  • identificarea materiilor la care Meditatorul oferă îndrumare,
  • determinarea locației, în cazul în care meditatorul oferă îndrumare personal și / sau informații cu privire la posibilitatea meditațiilor prin Skype,
  Informații opționale suplimentare:
  • dacă Meditatorul merge la domiciliul Elevilor, ce timp de predare preferă, prețul, locul în care se desfășoară meditațiile,
  • posibilitatea de a se conecta la un cont Facebook, Xing sau Gmail.
 6. Meditatorul recunoaște că, crearea unui profil și înregistrarea pe portalul meetnlearn.ro este condiționată de plasarea unei fotografii de profil. Trebuie să fie o fotografie a feței, care vă permite să determinați identitatea persoanei. Meditatorul se angajează să folosească numai fotografii pentru care are drepturi de autor sau consimțământul autorului. Meditatorul nu poate adăuga pe server fotografii care sunt în conflict cu bunele moravuri și cu reglementările legale în general valabile în România, inclusiv fotografii erotice și pornografice. Meditatorul nu trebuie să precizeze datele sale de contact în fotografiile sale sau să se refere în alt mod la modalitățile sale alternative de contact în afara mediului meetnlearn.ro. Fotografiile nu pot conține o siglă, un filigran sau un cod de identificare. Operatorul este îndreptățit să respingă o fotografie inadecvată, o fotografie de calitate slabă sau o fotografie care nu îndeplinește criteriile cerute. Regulile de mai sus pentru adăugarea fotografiilor de profil se aplică și oricăror alte fotografii și cărți de vizită video pe care Meditatorul le adaugă pe server, în special la profil și secțiunea „Fotografii și certificate”.
 7. Operatorul își rezervă dreptul de a interveni și modifica profilul Meditatorului, de a-l bloca sau de a-l anula, chiar și fără a oferi un motiv, dacă este în conflict cu aceste Condiții.
 8. Meditatorul poate seta protecția confidențialității în contul său, astfel încât profilul și fotografia să nu fie afișate în rezultatele motorului de căutare, cum ar fi Google, List, Bing, Yahoo.
 9. La cererea Meditatorului adresată la info@meetnlearn.ro, profilul va fi anulat imediat. Aceasta nu exclude posibilitatea reînregistrării în viitor.

II. 2. Condiții de utilizare a serviciilor portalului de către meditatori

 1. Utilizarea serviciilor portalului meetnlearn.ro de către Meditatori este gratuită.
 2. Meditatorul poate activa unul dintre pachete, pentru perioadă de:
  • 1 lună
  • 3 luni
  • 12 luni.
 3. Până când pachetul nu este activat, profilul Meditatorului este vizibil, iar Elevii pot contacta Meditatorul, însă Meditatorul nu poate anula solicitarea.
 4. Pachetele sunt taxate conform listei de prețuri valabile în ziua achiziționării acestuia, lista de prețuri curentă fiind publicată pe https://www.meetnlearn.ro/preturi. Operatorul este îndreptățit să schimbe lista de prețuri în orice moment, în timp ce noua listă de prețuri devine valabilă în ziua publicării sale pe site.
 5. Meditatorul este de acord să reînnoiască automat abonamentul (de exemplu, dacă Meditatorul a ales un pachet timp de trei luni, după expirarea perioadei de abonament, abonamentul va fi reînnoit automat pentru alte trei luni), iar plata se va face automat (suma va fi automat extrasă de pe card). Avantajul reînnoirii automate a abonamentului este că garantăm Meditatorului un preț de abonament neschimbat.
 6. Meditatorul este de acord cu trimiterea electronică a documentelor (facturilor) ale Operatorului, pe care Meditatorul le poate descărca din contul său de pe portalul meetnlearn.ro și primi pe email.
 7. Meditatorul poate anula abonamentul în orice moment cu efect din ultima zi a perioadei de abonament. În cazul în care lista de prețuri se va schimba între timp, vom anunța întotdeauna Meditatorul atunci când anulăm abonamentul că, în cazul unui nou abonament, i se va aplica lista de prețuri actualizată.
 8. Oferim Meditatorilor o perioadă de probă de trei luni, iar în caz de nemulțumire garantăm rambursarea sumei achitate.
 9. Meditatorul poate plăti abonamentul prin:
  • Braintree - introducerea detaliilor cardului de credit oferă, de asemenea, procesorului permisiunea de a retrage suma în fiecare lună;
  • PayPal - prin deducerea sumei relevante de pe cardul de credit.
 10. Atunci când comunică cu procesatorii de plată, Operatorul nu are acces la niciun fel de date personale sau detalii de plată ale Meditatorului. Operatorul va primi doar informația că plata a avut loc sau nu.
 11. Pachetul activat permite Meditatorului în perioada de valabilitate:
  • Să comunice fără restricții cu Elevii (comunicarea va fi blocată după expirarea abonamentului);
  • Să aibă o poziție avantajoase - creșterea ratink-ului conform punctului 10. al acestui articol;
  • Să acceseze studiul online direct prin chat video pe meetnlearn.ro;
  • Să le solicite Elevilor abonarea la cursuri;
  • Să fie afișat în recomandări (profilul meditatorului va apărea cu un asterix în căutare);
  • Să îi fie listat profilul conform recomandărilor și să apară în profilurile altor meditatori care nu au pachetul activat.
  • Să răspundă zilnic la 5 cereri publicate la secțiunea de îndrumare https://www.meetnlearn.ro/solicitare-de-meditatii.
 12. Meditatorul poate influența locul său în clasamentul din lista tuturor Meditatorilor. Am stabilit criterii conform cărora atribuim un anumit coeficient fiecărui Meditator, iar acesta decide poziția în care va fi plasat Meditatorul. Meditatorul va primi o poziție avantajoasă în funcție de următoarele criterii:
  • dacă este nou înregistrat sau nu (noii meditatori au întotdeauna o poziție privilegiată pentru ca elevii să îi poată găsi);
  • cât de repede răspunde la întrebările Elevilor;
  • cât de des răspunde la întrebările Elevilor;
  • ce procentaj din profil are completat;
  • dacă are referințe de la elevi;
  • cum are setat statusul (meditatorul poate alege statusul „Caut elevi”, „Nu caut elevi” sau „totul este OK”);
  • interesul elevilor, adică numărul de elevi care au contactat Meditatorul într-o anumită perioadă. Cu cât elevii îl abordează pe Meditator, cu atât este mai jos în clasamentul Meditatorilor.
 13. Dacă Meditatorul nu este activ și nu răspunde la întrebările Elevilor, Operatorul are dreptul să dezactiveze profilul Meditatorului (profilul nu este vizibil publicului, dar poate fi reînnoit) sau să anuleze profilul, deoarece este în interesul nostru ca Elevii să poată găsi în mod eficient Meditatorul și acest lucru este posibil numai dacă avem meditatori activi în portofoliul nostru.

III. Condiții pentru Elevi

III. 1 Crearea unui profil și înregistrarea Elevilor

 1. Înregistrarea și utilizarea serviciilor portalului meetnlearn.ro de către Elevi este gratuită.
 2. Elevii trebuie să se înregistreze. Înregistrarea are loc prin trimiterea unui formular de contact. Înainte de a trimite formularul, îi cerem Elevului să se familiarizeze cu Termenii și politica noastră de confidențialitate conform legislației aplicabile și să confirme acest lucru bifând casetele „Sunt de acord cu Condițiile generale de utilizare” și „Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale date în scopul exercitării drepturilor și obligațiilor la meetnlearn.ro" și "Confirm că sunt o persoană cu vârsta peste 16 ani", prin care elevul ne acordă consimțământul său necondiționat la acești Termeni și la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă Elevul nu își dă consimțământul conform frazei anterioare, nu are dreptul să utilizeze portalul și nu i se va permite să trimită formularul de contact. În cazul înregistrării ulterioare a Elevului, nu mai solicităm acordarea din nou a acordurilor.
 3. La înregistrare, solicităm Elevului să completeze datele de înregistrare sau să selecteze opțiunea de înregistrare prin Facebook / Google și să confirme bifând caseta „Sunt de acord cu Termenii Generali de utilizare” și „Sunt de acord să prelucrăm datele personale în scopuri de exercitare a drepturilor și obligațiilor pe meetnlearn.ro" și "Confirm că sunt o persoană cu vârsta peste 16 ani”, prin care elevul ne acordă consimțământul său necondiționat la aceste Condiții și la prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă Elevul nu își dă consimțământul conform frazei anterioare, nu are dreptul să utilizeze portalul și nu va fi permis să se înregistreze. După înregistrare, îi vom trimite Elevului un e-mail de activare pe care Elevul trebuie să îl confirme, iar acest lucru finalizează cu succes înregistrarea.
 4. Pentru a crea un profil și a îl înregistra, avem nevoie de următoarele de la Elev:
  Date obligatorii:
  • Numele și prenumele,
  • Adresa de email,
  • Identificarea materiilor la care este interesat de meditații,
  • Identificarea locației și / sau informații cu privire la faptul dacă este interesat și de meditații prin Skype,
  Informații opționale suplimentare:
  • dacă este dispus să meargă la Meditator, care sunt orele preferate de îndrumare, locul de îndrumare,
  • posibilitatea de a se conecta la un cont Facebook, Xing sau Gmail.
 5. Elevul își poate edita profilul oricând, poate introduce, modifica și dezactiva cererile din profilul său, poate răspunde Meditatorului sau poate porni un apel video.
 6. Operatorul își rezervă dreptul de a interveni și modifica profilul Elevului, de a-l bloca sau de a-l anula, chiar și fără a oferi un motiv, dacă este în conflict cu aceste condiții.
 7. Elevul poate seta protecția confidențialității în contul său, astfel încât profilul și fotografia lui să nu fie afișate în rezultatele motoarelor de căutare, cum ar fi Google, List, Bing, Yahoo.
 8. La cererea elevului adresată la info@meetnlearn.ro, profilul va fi anulat imediat. Aceasta nu exclude posibilitatea reînregistrării.

III.2 Condiții pentru utilizarea serviciilor portalului de către elevi

 1. Atunci când caută îndrumare, un Elev poate căuta profiluri de Meditator, poate contacta un anume Meditator sau poate introduce o solicitare publică de meditații.
 2. Elevul poate contacta direct Meditatorul prin intermediul formularului de contact din profilul Meditatorului și nu este necesar să se înregistreze pe portalul meetnlearn.ro. Elevul este de acord că, prin trimiterea formularului de contact în profilul Meditatorului, datele personale ale Elevului (în domeniul numelui și prenumelui) pot fi mediate de Meditatorul înregistrat pe portalul meetnlearn.ro.
 3. Dacă Elevul introduce o solicitare de meditații pentru un anumit Meditator cu o opțiune de înscriere, iar Meditatorul adresat nu răspunde Elevului în decurs de o oră, solicitarea devine publică și este afișată pe portalul https://www.meetnlearn.ro/solicitare-de-meditatii?backlink=78c3e.
 4. Portalul meetnlearn.ro permite, de asemenea, Elevilor să introducă întrebări la https://www.meetnlearn.ro/intrebari-si-raspunsuri?backlink=78c3e, de ex. atunci când Elevul are nevoie de ajutor pentru rezolvarea unei sarcini sau a unei probleme specifice și Meditatorii îi pot răspunde. În acest caz, meditatorul îl ajută pe Elev fără dreptul la remunerație, dar poate deveni astfel vizibil și îi poate crește reputația.

IV. Notificări

 1. Pentru funcționarea eficientă a portalului, este esențial ca Meditatorii și Elevii să fie în contact activ. Prin urmare, îi ținem la curent cu ceea ce se întâmplă pe portal și pe profilul lor personal și, astfel încât să nu uite, le trimitem un memo despre așa-numitele notificări. Trimitem notificările către Utilizatori prin email.
 2. Trimitem îndeosebi Meditatorului un email de înregistrare (finalizarea înregistrării prin confirmarea livrării e-mailului nostru de înregistrare), notificarea evenimentelor de pe portal (informații despre actualizări, îmbunătățiri sau servicii noi), notificarea despre plăți (achiziționarea pachetului) sau plata incompletă (coșul de cumpărături abandonat), notificarea unei noi cereri de îndrumare sau a unui răspuns din partea Elevului, un memo că Elevul așteaptă un răspuns atunci când a trecut un anumit timp și Meditatorul nu a răspuns, notificare legată de o nouă întrebare, notificare legată de un profil inactiv, o selecție personalizată o dată pe zi a solicitărilor publice.
 3. Elevului îndeosebi îi trimitem o solicitare pentru înregistrare, o notificare de trimitere a unei cereri către Meditator sau o cerere publică, o notificare de primire a unui răspuns de la Meditator sau un memo că Meditatorul nu a răspuns, o solicitare pentru referință din partea Meditatorului, o notificare cu noii Meditatori recomendați și locația (această notificare poate fi dezactivată), o notificare cu solicitările de meditații, care îi motivează pe Elevi să devină ei înșiși Meditatori, o notificare de primire a unui răspuns de la Meditator, resp. răspunsuri la o cerere publică.
 4. Utilizatorul înregistrat poate activa posibilitatea de a primi așa-numitele notificări push dacă specifică dispozitivul către care vor fi trimise activările push. Utilizatorul primește o notificare push imediat ce un utilizator îi scrie. Trimitem notificări prin onesignal.com.

V. Funcționarea portalului meetnlearn.ro

 1. Operatorul își rezervă dreptul de a controla și de a accesa orice comunicare între Utilizatori și are dreptul să o descarce (dezactiveze) în orice moment dacă este contrar bunelor moravuri, dar și a principiilor pe care este construit portalul meetnlearn.ro
 2. Comunicarea dintre Meditatori și Elevi are loc exclusiv prin intermediul portalului meetnlearn.ro. Portalul nu este destinat împărtășirii datelor de contact și nu le este permis utilizatorilor să facă schimb de date de contact prin portal pentru a ignora dreptul Operatorului la remunerație pentru serviciile de mediere.
 3. Operatorul își rezervă dreptul de a bloca orice solicitare de îndrumare în cazul unui număr mare de cereri de la aceeași persoană (spam).

VI. Plăți pentru îndrumare și comisioane ale Operatorului

 1. Elevul cade la un acord cu Meditatorul cu privire la valoarea remunerației pentru meditații; de obicei, remunerația este determinată de rata pentru o oră de meditații.
 2. În același timp, Elevul alege una dintre metodele de plată (paypal, card de credit), care îi oferă și consimțământul Operatorului de a debita contul.
 3. Remunerația pentru meditații se plătește după finalizarea unei ore sau în conformitate cu condițiile de anulare convenite de Meditator și Elev.
 4. După finalizarea lecției, Elevul va primi o cerere de la Meditator de a plăti remunerația. Ulterior, suma relevantă va fi debitată din contul Elevului și Elevul va primi o notificare de plată de la noi. Prin confirmarea plății, Elevul confirmă că este de acord cu plata și nu are rețineri. În caz contrar, Elevul trebuie să depună o obiecție în termen de 48 de ore de la primirea notificării de plată.
 5. Condițiile de anulare pot fi stabilite prin acordul dintre Elev și Meditator ca fiind:
  • stricte - dacă Elevul anulează meditațiile cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea acestora sau dacă Elevul nu participă deloc la curs, Meditatorul are dreptul la o compensație de 100% din remunerația convenită;
  • ușoare - dacă Elevul anulează meditațiile cu mai puțin de 24 de ore înainte de începerea acestora sau Elevul nu participă la curs, Meditatorul are dreptul la o compensație de 50% din remunerația convenită;
  • flexibile - meditațiile pot fi anulate de către Elev oricând, fără penalizare.
 6. Taxa de meditații va fi plătită Meditatorului prin Operator. Operatorul percepe Meditatorului un comision în valoare de 15% din remunerația sa pentru organizarea îndrumării. Comisionul de 15% include și TVA. Operatorul va emite și livra o factură electronică Meditatorului imediat după ce a solicitat comisionul.
 7. După aplicarea comisionului, Operatorul va transfera partea rămasă a remunerației în contul Meditatorului păstrat pe meetnlearn.ro. Meditatorul poate primi remunerația plătită după fiecare lecție sau în orice moment la cerere (de exemplu, după ce a atins o anumită sumă). Vă rugăm să rețineți că avem nevoie de un minim 48 de ore pentru procesare.
 8. Operatorul nu este responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și a altor obligații statutare ale Meditatorilor, în special obținerea autorizațiilor de afaceri relevante, depunerea declarațiilor fiscale și plata impozitelor, emiterea facturilor etc.
 9. Meditatorul este de acord cu primirea electronică a documentelor (facturilor) de la Operator, Meditatorul putându-le descărca din contul său de pe portalul meetnlearn.ro și trimite prin email.

VII. Autorizarea operatorului

 1. Operatorul declară că furnizează și se va dedica prestării de servicii pe portalul meetnlearn.ro cu cel mai mare efort și grijă profesională, astfel încât să minimizeze toate riscurile posibile care ar putea apărea pentru Utilizator atunci când folosește meetnlearn.ro. Operatorul își rezervă dreptul, chiar și fără o notificare prealabilă, de a modifica, modifica sau inova Serviciile portalului meetnlearn.ro. Operatorul are dreptul de a efectua o închidere tehnică a portalului meetnlearn.ro în orice moment, chiar și fără o notificare prealabilă.
 2. Meditatorii și Elevii acordă Operatorului consimțământul în conformitate cu Legea privind comerțul electronic pentru a trimite mesaje prin email care conțin informații despre serviciile pe care le oferă portalul meetnlearn.ro (newsletter). Acest consimțământ poate fi revocat de Utilizator în orice moment.
 3. Operatorul nu este responsabil pentru conținutul contribuțiilor și activităților Utilizatorilor. Operatorul are grijă de calitatea și veridicitatea referințelor în propriul interes. Cu toate acestea, nu este responsabil pentru orice erori sau informații false furnizate de Utilizatori.
 4. Utilizatorilor portalului meetnlearn.ro le este interzis să:
  • folosească vulgarități, fraze sau alte expresii verbale sau simbolice al căror sens direct sau indirect este contrar moralei și eticii sociale general acceptate;
  • furnizeze informații false, înșelătoare, jignitoare sau înșelătoare despre o altă persoană;
  • promoveze violența și să incite, în mod deschis sau ascuns, la ură bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, crez și religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, naționalitate sau grup etnic;
  • promoveze războiul sau să descrie conduita crudă sau inumană într-un mod care este inadecvat pentru a-l justifica, justifica sau admite;
  • promoveze, în mod deschis sau ascuns, alcoolul, alcoolismul, fumatul, utilizarea stupefiantelor, otrăvurilor și precursorilor sau pentru a atenua consecințele utilizării acestor substanțe;
  • pună în pericol dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sau să le afecteze sănătatea mintală și starea emoțională;
  • difuzeze sau să promoveze pornografia infantilă;
  • promoveze partidul politic sau reprezentanții acestuia într-un mod deschis sau ascuns;
  • își promoveze propriul website și detaliile de contact în detalii de profil, fotografii sau referințe;
  • ofere modalități alternative de contactare a Meditatorului în afara mediului meetnlearn.ro;
  • utilizeze meetnlearn.ro într-un mod care ar putea să-l deterioreze, să schimbe aspectul vizual, să interfereze cu codul paginii sau să suprasolicite acest website.
 5. Operatorul își rezervă dreptul de a include Utilizatorul pe lista neagră a portalului dacă a încălcat oricare dintre condițiile de utilizare; o astfel de acțiune poate fi reflectată în pozițiile de căutare de pe meetnlearn.ro sau poate rezulta în anularea / blocarea profilului.
 6. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste Condiții, dacă aceste modificări sunt impuse de modificări ale legislației, de posibilitățile tehnice ale Operatorului sau de alte circumstanțe care apar din nevoile Operatorului. În cazul unei modificări a Termenilor, Utilizatorul recunoaște și este de acord că cea mai recentă versiune a Termenilor este întotdeauna valabilă și eficientă. Notificarea privind modificarea Condițiilor și un link către formularea actuală a Condițiilor de publicare a operatorului pe portalul meetnlearn. Utilizatorul are dreptul să se familiarizeze cu formularea actuală a Condițiilor de pe site-ul https://www.meetnlearn.ro/termeni-si-conditii în orice moment. Dacă Utilizatorul continuă să folosească serviciile portalului după intrarea în vigoare a acestor modificări, se consideră că este de acord cu modificările la Termeni fără rețineri.

VIII. Responsabilitatea noastră

 1. Operatorul nu garantează Utilizatorilor găsirea unei persoane potrivite pentru îndrumare și nici nu își asumă nicio garanție sau responsabilitate pentru rezultatul, calitatea și nivelul de îndrumare în niciun fel. În cazul în care elevul are rezerve cu privire la calitatea serviciului oferit (meditații), trebuie să adreseze acest lucru Meditatorului dat și el / ea nu este responsabil pentru defectele serviciului furnizat. Operatorul nu este responsabil pentru acuratețea și exhaustivitatea informațiilor furnizate pe website și nu oferă nicio garanție în utilizarea acestor informații în scopul relevant.
 2. Răspunderea Operatorului se aplică exclusiv daunelor cauzate de încălcarea obligațiilor care decurg din aceste Condiții. Operatorul este în primul rând responsabil pentru îndeplinirea corectă și la timp a remunerației Meditatorului pentru îndrumare. În legătură cu Elevii, Operatorul este răspunzător în primul rând pentru daunele cauzate de încălcarea obligațiilor care decurg din condițiile de anulare.
 3. Cea mai mare limită a răspunderii noastre față de Utilizator pentru daunele suferite în legătură cu încălcarea obligației noastre a Operatorului este limitată la prețul total al Serviciului.
 4. Utilizatorul are dreptul la un defect al Serviciului furnizat resp. să solicite daune operatorului în conformitate cu Legea 40/1964 Cod civil modificat.

IX. Soluționarea litigiilor

 1. Eventualele litigii vor fi soluționate, de preferință, de comun acord.
 2. În cazul în care Utilizatorul nu este mulțumit de modul în care Operatorul și-a tratat plângerea sau consideră că Operatorul și-a încălcat drepturile, Utilizatorul are dreptul să se adreseze Operatorului pentru o cerere de despăgubire. În cazul în care Operatorul răspunde la cererea Utilizatorului în conformitate cu propoziția anterioară în negativ sau nu răspunde la o astfel de cerere în termen de 30 de zile de la data trimiterii sale către Consumator, Consumatorul are dreptul de a depune o moțiune pentru a iniția o dispută alternativă rezoluție în temeiul prevederilor Legii nr. 391/2015 cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor și cu modificările aduse anumitor legi. Subiectul relevant pentru soluționarea alternativă a litigiilor consumatorilor cu Operatorul este Inspecția Comercială Slovacă, care poate fi contactată în acest scop la Inspectoratul Central al SOI, Departamentul Relații Internaționale și ADR, Prievozská 32, poștă 29, 827 99 Bratislava sau electronic la ars @ soi. sk sau adr@soi.sk, sau o altă entitate juridică autorizată relevantă înregistrată pe lista entităților pentru soluționarea alternativă a litigiilor menținută de Ministerul Economiei din Republica Slovacă (lista entităților eligibile este disponibilă la adresa http : // www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho- riesenia-spotrebitelskych-sporov / 146987s), prin care Consumatorul are dreptul să aleagă la care dintre subiectele enumerate de soluționare alternativă a litigiilor să apeleze. În cazul unei dispute transfrontaliere, consumatorul are dreptul să contacteze Centrul European pentru Consumatori, care îi va furniza o adresă de livrare, o adresă electronică sau un contact telefonic către entitatea ADR responsabilă de soluționarea litigiului său. Consumatorul poate utiliza platforma online de soluționare a litigiilor disponibilă la http://ec.europa.eu/consumers/odr/ pentru a prezenta o propunere alternativă de soluționare a litigiilor. Acest lucru nu afectează posibilitatea de a se adresa Tribunalului.

X. Cookie-uri

 1. „Cookie-urile” sunt fișiere text mici care sunt stocate pe terminalul utilizatorului sau în memoria acestuia. Aceste fișiere permit site-ului nostru să înregistreze informații despre vizita dvs., setările browserului dvs., limba pe care o preferați și multe altele. Viitoarea dvs. vizită pe site-ul nostru poate fi mult mai rapidă și mai conformă cu interesele dumneavoastră. Fără cookie-uri, navigarea pe site-ul nostru web ar fi mult mai dificilă. Printre altele, aceste fișiere ne ajută să ne adaptăm oferta la nevoile dumneavoastră.
 2. Când vizitați site-ul nostru web, veți fi informat că folosim cookie-uri ca parte a furnizării Serviciilor și că, continuând să vizitați site-ul web, sunteți de acord cu utilizarea acestora. Dacă nu vă dați consimțământul, este posibil ca unele părți ale site-ului nostru să nu vă fie afișate corect, vă va fi mai dificil să le vizualizați și nu veți vedea oferta de Servicii corespunzătoare nevoilor dumneavoastră.
 3. Utilizarea cookie-urilor nu înseamnă neapărat că ne furnizați datele dvs. personale, dar dacă ne furnizați datele dvs. personale (de exemplu, pentru a vă oferi anumite Servicii), datele dvs. personale pot fi legate de informațiile conținute în cookie-uri ., dar numai în scopul îmbunătățirii Serviciilor noastre și pentru a vă satisface mai bine cerințele și nevoile dvs. individuale. Desigur, vă protejăm datele cu caracter personal în conformitate cu Termenii de protecție a datelor cu caracter personal, pe care le veți găsi la https://www.meetnlearn.ro/politica-de-confidentialitate?backlink=78c3e.

XI. Dispoziții finale

 1. Acești Termeni și condiții intră în vigoare din data de 25.05.2018.
 2. Orice modificare a acestor Termeni și condiții va intra în vigoare în ziua publicării lor pe site-ul meetnlearn.ro