Câți aminoacizi există? Elementele constitutive ale proteinelor

Câți aminoacizi există? Elementele constitutive ale proteinelor

Publicat pe: 8 mar. 2024 Autor: Juraj S.

Bine ați venit la ghidul dumneavoastră complet despre aminoacizi. Dacă v-ați întrebat vreodată "câți aminoacizi există?", sunteți în locul potrivit. Fie că sunteți un elev care are nevoie de lecții de biochimie, un profesor particular care oferă meditații, sau pur și simplu cineva intrigat de biochimie, acest blog vă va servi drept resursă de bază. Aminoacizii nu sunt doar alfabetul vieții; ei sunt cuvintele și propozițiile care alcătuiesc limbajul biochimiei. Ei joacă roluri critice în procese precum sinteza proteinelor, căile metabolice și funcțiile neurotransmițătorilor.

Iată o idee despre ceea ce veți învăța:

 • Câți aminoacizi există?
 • Componentele structurale ale aminoacizilor.
 • Clasificarea aminoacizilor în funcție de diverși factori.
 • Funcții ale aminoacizilor în sistemele biologice.
 • Mecanismele de sinteză ale aminoacizilor.

Sunteți interesat de alte subiecte? Avem ghiduri de studiu gratuite excelente pentru biologie, engleză, franceză, matematica, și muzică.

Bazele aminoacizilor: Câți aminoacizi există?

Ce sunt aminoacizii? O definiție cuprinzătoare pentru începători

Aminoacizii acționează ca blocuri de construcție pentru proteine și sunt compuși dintr-un atom de carbon central legat de patru entități distincte: o grupare carboxil (-COOH), o grupare amino (-NH2), un atom de hidrogen și o grupare R specializată sau un lanț lateral. Aceste grupe R conferă caracteristici unice fiecărui aminoacid, influențând rolul acestora în activități biologice vitale, cum ar fi formarea proteinelor, metabolismul energetic și semnalizarea neuronală.

Câți aminoacizi există? O listă completă a tipurilor esențiale și neesențiale

Când vine vorba de orele de biochimie sau de sesiunile de meditații particulare, apare adesea întrebarea "Câți aminoacizi există?". Răspunsul este 20 de aminoacizi standard care formează proteinele din corpul nostru. Aceștia sunt clasificați în continuare în aminoacizi esențiali și aminoacizi neesențiali:

Aminoacizi esențiali Aminoacizi neesențiali
Leucină Alanină
Izoleucină Asparagină
Lizină Acid aspartic
Metionină Cisteină
Fenilalanină Acid glutamic
Treonină Glutamină
Triptofan Glicină
Valină Prolină
Arginină* Serină
Hisitidină* Tirozină

Aminoacizii esențiali sunt cei pe care organismul dumneavoastră nu îi poate sintetiza singur, ceea ce face crucială obținerea lor prin intermediul dietei. În schimb, aminoacizii neesențiali pot fi produși de organismul dumneavoastră și nu depind exclusiv de aportul alimentar. Rețineți că Arginina și Histidina sunt considerate condiționat esențiale, ceea ce înseamnă că sunt în general neesențiale, dar pot fi necesare în cantități mai mari în perioadele de boală sau stres.

Dezvăluirea componentelor structurale ale aminoacizilor

Structura generală a aminoacizilor: Mai mult decât simple elemente de construcție

Fiecare aminoacid este o moleculă organică care prezintă un atom de carbon central, denumit carbon alfa. Acest carbon alfa formează legături cu patru entități distincte: un atom de hidrogen, o grupare amino (-NH2), o grupare carboxil (-COOH) și o grupare R specializată sau un lanț lateral. Natura unică a grupului R distinge un aminoacid de altul. În plus, toți aminoacizii, cu excepția glicinei, sunt chirali, ceea ce înseamnă că au forme în oglindă, cunoscute sub numele de enantiomeri. Nu uitați să citiți introducere la Tabelul periodic și Grupuri funcționale în chimia organică.

Cei patru piloni ai structurii aminoacizilor

 • Atomul central de carbon (C): Cunoscut și sub numele de carbon alfa, servește drept coloana structurală.
 • Grupul amino (NH2): Vital pentru a lega aminoacizii între ei.
 • Grupul carboxil (COOH): Permite formarea de legături peptidice.
 • Grupul R: Lanțul lateral care definește proprietățile aminoacidului.

Lanțuri laterale: Identificatorii unici și rolurile lor funcționale

Lanțurile laterale, sau grupurile R, sunt cele care fac ca fiecare aminoacid să fie unic. Acestea pot fi la fel de simple ca un atom de hidrogen în glicină sau la fel de complexe ca grupul indol din triptofan. Natura chimică a lanțului lateral - fie că este acidă, bazică, polară sau nepolară - afectează solubilitatea aminoacidului în apă, aciditatea sau bazicitatea acestuia și propensiunea sa de a se angaja în legătură de hidrogen. Aceste proprietăți, la rândul lor, influențează rolul aminoacidului în structura proteică, funcția și participarea sa în căile metabolice.

Stereoizomerie: Configurațiile L și D

Aminoacizii prezintă stereoizomerie, ceea ce înseamnă că pot exista în aranjamente spațiale care sunt imagini în oglindă unul față de celălalt. Cele mai comune forme sunt configurațiile L și D. În natură, și mai ales în lecțiile de biochimie, veți constata că numai L-aminoacizii sunt utilizați în sinteza proteinelor biologice. Formele D sunt rare și se găsesc de obicei în unii pereți celulari bacterieni și în unele peptide antibiotice. Orientarea grupului amino în raport cu grupul carboxil de pe carbonul alfa determină aceste configurații.

Descoperă cum se formează Legăturile de hidrogen și Legăturile covalente și învață să le deosebești de legăturile ionice.

Clasificarea aminoacizilor: un ghid complet

1. Clasificarea pe baza funcționalității: Mai mult decât elementele de bază

Aminoacizii sunt clasificați în funcție de natura grupărilor funcționale ale lanțurilor lor laterale. De exemplu, acidul aspartic și acidul glutamic, care au grupări acid carboxilic, se încadrează în categoria acizilor. În schimb, lizina și arginina, care conțin grupări amino, sunt considerate bazice. În plus, anumiți aminoacizi, cum ar fi metionina, au funcții specializate, inclusiv aceea de a servi ca punct de plecare pentru sinteza proteinelor.

 • Aminoacizi acizi: Acid aspartic, acid glutamic
 • Aminoacizi bazici: Lizină, Arginină
 • Funcții specializate: Metionină pentru sinteza proteinelor

2. Clasificarea pe baza cerințelor nutriționale: Esențiali vs. Neesențiali

Din punct de vedere nutrițional, aminoacizii sunt împărțiți în tipuri esențiali și neesențiali. Aminoacizii esențiali sunt cei pe care corpul uman nu îi poate produce, ceea ce face imperios necesară achiziționarea lor prin intermediul dietei. Pe de altă parte, organismul poate sintetiza aminoacizii neesențiali. Există și o a treia categorie, cunoscută sub numele de aminoacizi esențiali în mod condiționat, care devin esențiali în anumite condiții fiziologice, cum ar fi boala sau stresul.

 • Aminoacizi esențiali: Trebuie să fie obținuți prin alimentație
 • Aminoacizi neesențiali: Sintetizați de către organism
 • Aminoacizi esențiali în mod condiționat: Sunt esențiali în condiții specifice

3. Clasificarea pe baza polarității: Înțelegerea solubilității și a interacțiunilor

Polaritatea lanțului lateral servește, de asemenea, ca bază pentru clasificare. Aminoacizii polari precum serina și treonina sunt mai solubili în apă și se găsesc adesea la exteriorul proteinelor. Aminoacizii nepolari, cum ar fi leucina și izoleucina, sunt mai puțin solubili în apă și se găsesc de obicei în interiorul proteinelor. Unii aminoacizi precum acidul aspartic și lizina sunt încărcați și sunt clasificați ca fiind încărcați polari.

 • Aminoacizi polari: Serină, Treonină
 • Aminoacizi nepolari: Leucină, Izoleucină
 • Aminoacizi încărcați polar: Acid aspartic, Lizină

Te pregătești pentru examenul de bacalaureat? Articolele noastre de pe blog "Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Română","Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Franceză", "Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Germană" și "Bacalaureat 2024 – Proba de Limba Engleză" sunt o resursă online excelentă.

Funcțiile multiple ale aminoacizilor

Sinteza proteinelor: Blocurile de construcție în acțiune

Aminoacizii sunt unitățile fundamentale care alcătuiesc proteinele. Printr-un proces numit translație, aminoacizii sunt legați între ei prin legături peptidice pentru a forma lanțuri polipeptidice. Aceste lanțuri se pliază apoi în structuri tridimensionale specifice pentru a deveni proteine funcționale. Fie că este vorba de enzime, anticorpi sau proteine structurale, aminoacizii se află în centrul acestor macromolecule biologice.

Căile metabice: Maeștrii chimici

Aminoacizii fac parte integrantă din diverse căi metabolice, nu doar din formarea proteinelor. De exemplu, alanina și glutamina sunt esențiale în calea gluconeogenezei, care creează glucoză din surse care nu sunt carbohidrați. În plus, aminoacizi precum arginina, ornitina și citrulina sunt esențiali în ciclul ureei, un proces care detoxifică amoniacul în ficat.

Introducere la Carbohidrați, Lipide și Acizi grași.

Funcția de neurotransmițător: Mesagerii neuronali

Câțiva aminoacizi funcționează ca neurotransmițători sau precursori ai neurotransmițătorilor. De exemplu, glutamatul și aspartatul acționează ca neurotransmițători excitatori în sistemul nervos central. Pe de altă parte, acidul gama-aminobutiric (GABA), care este derivat din glutamat, servește ca neurotransmițător inhibitor. Acești aminoacizi sunt esențiali în semnalizarea neuronală și în menținerea echilibrului dintre semnalele excitatorii și inhibitorii din creier.

Decodificarea complexității sintezei aminoacizilor

Transaminare și dezaminare: Baletul chimic

Transaminarea și dezaminarea sunt două procese biochimice pivotale implicate în sinteza aminoacizilor. Transaminarea este transferul unei grupări amino de la o moleculă la alta, de obicei de la un aminoacid la un cetoacid. Acest proces este catalizat de enzime cunoscute sub numele de transaminaze. Dezaminarea, pe de altă parte, este îndepărtarea unei grupări amino dintr-un aminoacid, transformându-l într-un cetoacid și amoniac. Acest proces este crucial pentru catabolismul aminoacizilor și este adesea o etapă în ciclul ureei.

Codul genetic: Schița vieții

Codul genetic este setul de reguli care traduce informația stocată în ADN în secvența de aminoacizi a proteinelor. Fiecare aminoacid este codificat de o secvență de trei nucleotide cunoscută sub numele de codon. De exemplu, codonul AUG codifică aminoacidul metionină și servește, de asemenea, drept codon de start pentru sinteza proteinelor. Codul genetic este degenerat, ceea ce înseamnă că mai mulți codoni pot codifica pentru același aminoacid, oferind un nivel de redundanță care permite unele mutații fără a altera proteina rezultată.

Tot ce trebuie să știți despre Bacalaureat 2024, Evaluarea nationala 2024 și depășirea stresului la examenul de Bacalaureat.

Cum pot meditațiile să vă ridice nivelul de înțelegere a aminoacizilor

Învățare personalizată: Adaptată nevoilor dumneavoastră

Meditațiile oferă o experiență de învățare personalizată, care poate fi adaptată la nevoile dumneavoastră specifice. Fie că vă luptați cu noțiunile de bază sau doriți să aprofundați subiecte avansate, cum ar fi metabolismul aminoacizilor sau sinteza proteinelor, un profesor particular poate adapta programa de studiu pentru a se potrivi ritmului și obiectivelor dumneavoastră de învățare.

Experiență practică: Dincolo de cunoștințele teoretice despre aminoacizi

În timp ce manualele și cursurile oferă o bază solidă, nu există niciun substitut pentru experiența practică . Sesiunile de meditații pot include exerciții de laborator, modele interactive și aplicații din lumea reală ale aminoacizilor în biochimie, oferind o înțelegere mai cuprinzătoare a materiei.

Clarificare și consolidare: Stăpânirea complexității aminoacizilor

Aminoacizii și biochimia pot fi subiecte complexe, cu detalii complicate. Meditațiile oferă o oportunitate de clarificare imediată a îndoielilor și de consolidare a conceptelor, asigurându-vă că înțelegeți nuanțele structurii, funcției și semnificației aminoacizilor.

Căutați un meditator de chimie? Introduceți "meditator de chimie Oradea" sau "profesor de chimie Deva" pe platforma de meditații preferată, cum ar fi meet'n'learn, pentru a găsi un profesor care să vă satisfacă nevoile specifice.

Dacă vă simțiți bine în mediile de învățare în grup, căutați online "cursuri de chimie Cluj" sau "lecții de chimie Pitești" pentru a descoperi școli locale care oferă lecții de chimie.

Concluzie: Lumea complexă a aminoacizilor

În acest ghid cuprinzător, am călătorit prin peisajul complex al aminoacizilor, de la diversitatea lor structurală la funcțiile lor multiple, semnificația clinică și importanța alimentară. Fie că sunteți un elev care dorește să își aprofundeze înțelegerea prin intermediul cursurilor de biochimie, fie că luați în considerare meditații particulare pentru o instruire mai personalizată, studiul aminoacizilor oferă o bogată tapiserie de cunoștințe care se intersectează cu diverse domenii ale științei și medicinei.

Etanolul și alcoolii în chimie, Fermentarea și cum se fabrică Berea.

Întrebări frecvente despre câți aminoacizi există

1. Care sunt cei 20 de aminoacizi standard?

Cei 20 de aminoacizi standard includ alanina, arginina, asparagina, acidul aspartic, cisteina, glutamina, acidul glutamic, glicina, histidina, izoleucina, leucina, lizina, metionina, fenilalanina, prolina, prolina, serina, treonina, triptofanul, tirozina și valina.

2. Care este diferența dintre aminoacizii esențiali și neesențiali?

Aminoacizii esențiali nu pot fi sintetizați de către organism și trebuie obținuți prin alimentație. Organismul poate sintetiza aminoacizi neesențiali, care nu sunt strict necesari în alimentație.

3. Cum sunt implicați aminoacizii în sinteza proteinelor?

Legăturile peptidice leagă între ei aminoacizii pentru a forma lanțuri polipeptidice, care apoi se pliază în proteine funcționale. Acest proces este cunoscut sub numele de sinteza proteinelor.

4. Ce roluri joacă aminoacizii în metabolism?

Aminoacizii sunt implicați în diverse căi metabolice, inclusiv gluconeogeneza, ciclul ureei și sinteza neurotransmițătorilor.

5. Cum mă pot ajuta meditațiile să înțeleg mai bine aminoacizii?

Meditațiile oferă instruire personalizată și experiență practică, asigurând o înțelegere mai profundă a aminoacizilor și a diferitelor roluri ale acestora în biochimie.

6. Ce sunt aminoacizii esențiali în mod condiționat?

Aminoacizii esențiali în mod condiționat sunt de obicei neesențiali, dar devin esențiali în condiții fiziologice specifice, cum ar fi boala sau stresul.

Vreți să vă extindeți orizonturile în domeniul chimiei? Lumea noastră de chimie oferă o multitudine de bloguri educaționale gratuite.

Referințe:

1. ThoughtCO
2. Britannica
3. Wikipedia